Uppsala Studentkårs rapportsläpp om handledningstid

Uppsala studentkår publicerade i måndags (6/2) rapporten: "Räcker tiden till? Om handledningstid vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap". Där framkom...
Nyheter
2023-02-08 23:10

Hans uppsats prisas av riksdagen.

I februari väntar prisceremoni men redan nu har han blivit grattad av talmannen. Markus Sjölén Gustafssons examensarbete om hur synen på homosexuella format lagstiftningen vinner...
Nyheter
2021-12-08 16:29