Efter överklagandet: forskare får fortsätta på CEMFOR

Den anställda forskarassistenten kommer att få behålla sin tjänst vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Samtidigt kommer de andra sökande troligtvis få genomgå en...
Nyheter
2018-05-24 14:28

”Det enda jag gjort är att söka ett jobb”

Det var omvärldens reaktioner som fick forskaren Patricia Lorenzoni att vilja bryta tystnaden i ”Fallet Hübinette”. Hon menar att hon är utsatt för en kampanj med syfte att skada...
Nyheter
2018-05-18 14:41

Fler med utländsk bakgrund pluggar vidare

En undersökning från Universitetskanslerämbetet visar på ett trendbrott. Från att ha varit underrepresenterade på högre studier har nu allt fler personer med utländsk bakgrund...
Nyheter
2018-05-07 09:44

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov

Idag presenterar regeringen Tillträdespropositionen– ett nytt ramverk för rekrytering till högre studier. Nya vägar till utbildning ska öppnas, samtidigt som högskolor ska kunna...
Nyheter
2018-03-23 15:29