Rekryteringsgruppen säger ja till Anders Hagfeldt

Igår stod det klart att Universitetskollegiet vill se professor Anders Hagfeldt som ny rektor vid Uppsala universitet
Nyheter i korthet
2020-06-09 15:52

Åkesson konsistoriets val

Konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, har nu enhälligt beslutat att föreslå för regeringen att sittande rektor

Nyheter
2017-10-06 14:53