Från second hand till tenta

Uppsala universitet har hyrt in sig i nya lokaler för att kunna erbjuda salstenta till fler. Vad sägs om att skriva tenta i en före detta second hand-butik eller i ett gammalt...
Nyheter
2020-09-01 13:40

Efterlängtad tentalokal har öppnat

Uppsala universitet är först i Sverige med en lokal anpassad för studenter som behöver stöd vid examination. Allt fler med funktionsnedsättning går i dag vidare till högre studier.
Nyheter
2017-01-20 16:21