“Mycket av det som sker är överdrivet” – UU-lärare ifrågasätter pandemin

En lärare vid Uppsala universitet uppgav under en distansföreläsning att han anser att de smittskyddsåtgärder som vidtagits är överdrivna.
– Vi har ingen statistik som på...
Nyheter
2020-11-13 10:13