Lönar sig din utbildning?

Att skaffa sig en högskoleutbildning kan leda till ekonomisk förlust för många akademiker. Det är framförallt utbildningar som leder till kvinnodominerade yrken som inte lönar sig...
Nyheter
2020-10-06 14:54