Annons
Annons
Bild pengar
Högre utbildning är inte en garant för att du kommer få mer "millar" och "lakan" än gymnasieutbildade under ditt liv.
Foto: Sandra Gunnarsson

Lönar sig din utbildning?


Att skaffa sig en högskoleutbildning kan leda till ekonomisk förlust för många akademiker. Det är framförallt utbildningar som leder till kvinnodominerade yrken som inte lönar sig, visar Sacos genomgång av livslöner.

Vem gör det smartaste ekonomiska draget, den som skaffar sig en universitetsutbildning eller den som väljer att börja jobba direkt efter gymnasiet? Ja det beror på vilken utbildning du väljer att läsa. Den fackliga centralorganisationen Saco har räknat ut hur höga livslönerna är för 35 olika utbildningar och kan konstatera att nästan en tredjedel av de studerade utbildningarna inte lönar sig. Enligt rapporten kommer den som börjar jobba direkt efter gymnasiet tjäna mer under sitt liv än den som exempelvis väljer en utbildning inom humaniora, konst, eller biologi.

Flera av utbildningarna som lönar sig dåligt eller inte alls leder till kvinnodominerade yrken inom vård och skola. Det handlar bland annat om biomedicinska analytiker och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnast). Det gäller också olika kategorier av lärare.
– Det här är grupper som tar ett stort ansvar för att bära upp samhället, inte minst nu under pandemin. De analyserar provsvar, behandlar Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar och de ser till att elever fortsatt kan gå i en skola med hög kvalitet. Det är inte rimligt att det är olönsamt att utbilda sig inom vård och skola där det redan idag är brist på personal, säger Sacos ordförande Göran Arrius, i ett pressmeddelande.

 


Annons

Annons

Det är dock flera av de studerade utbildningarna som lönar sig rejält. Där hittar vi bland annat läkarutbildning, juristutbildning, ekonomutbildning och civilingenjörsutbildning. Andra studieinriktningar som också lönar sig är bland annat systemvetenskaplig utbildning, utbildning inom journalistik och medievetenskap, apotekarutbildning och personal- och beteendevetarutbildning.

Lönar det sig?

 

Livslönerna syftar till att visa om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen jämfört med att börja arbeta direkt efter avslutat gymnasium. I jämförelserna tas inte bara hänsyn till arbetsinkomst utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Läs mer

2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…
2020-10-21 13:41
Professor och dekan Coco Norén fick en klar majoritet av rösterna i universitetskollegiet och allt talar nu för att det…