Annons
Annons
1968 var på många sätt ett viktigt år i politiken. En fråga som var i hetluften på studentkåren var studenters förmåga att hantera frysfack.
Foto: Sigrid Asker

Hellre barskåp än frysfack


Studentkårens fullmäktige har en lång historia vid Uppsala universitet. På januarifum 1968 diskuterades bland annat studenters förmåga att hantera frysfack.

Liksom i dag bevakade Ergo på 1960-talet studentkårens fullmäktige. I nummer 2 1968 finns att läsa en sammanfattning från januarifum. Det beskrivs som präglat av ”en numera ovanlig brist på spänning och dramatik”, vilket får en samtida Ergoredaktör att undra om hennes arbetsuppgifter skulle ha varit mer rafflande om hon varit född 30 år tidigare. Under höstens fum har det mest blodtryckshöjande elementet varit risken för att mackorna ska ta slut, eller möjligen att mötet inte ska göra det.

Den första frågan som diskuterades på januarifum 1968 var frysfack till studentkorridorerna. Den nye studiesociale ombudsmannen Bo Olssons utredning hade visat att bara 20 procent av enpersonhushållen använder frysfacken på ett rationellt sätt. Vad som är rationellt framgår dessvärre inte av texten. Tillfrågad expertis hade enligt utredningen så gott som enhälligt avrått från experiment med studenter och frysfack.

Två motionärer vid namn Ulf Olsson och Magnus Söderström gick till motattack genom att införa distinktioner mellan olika slags boxar och fack. Sista ordet fick dock (för tillfället det vill säga, senare har uppenbarligen synen på studenters frysfackskompetens reviderats något) Sociala utskottet, som hänvisade till en undersökning från Lund som visade att studenter hellre vill ha barskåp än frysfack.

Spänningen på 1960-talets fullmäktigesammanträden till trots tycks uppslutningen inte ha varit bättre än i dag. Senare samma kväll debatterades ett tak för kåravgiften i en timme, men inget beslut kunde fattas då närvarande ledamöter inte var tillräckligt många.

Tisdag 7 februari är det dags för innevarande års första fum. I handlingarna syns inga förslag som gäller vare sig barskåp eller frysfack.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2017-02-23 16:52
Studenters alkoholkonsumtion har alltid varit ett ämne som berör. 1989 var en skribent i Ergo djupt oroad över…
2017-02-09 17:08
I dagarna stod det klart vilka partier som avser ställa upp i årets kårval. Till dessa hör inte Gotiska förbundet, som i…
2017-01-26 16:34
Dagens HBTQ-studenter kan organisera sig i SFQ Uppsala, som har klubbar, välkomstmottagningar och mycket annat. När den…