Annons
Annons
I Ergo 1989 var man inte nöjd med Socialstyrelsen, som ville minska alkoholkonsumtionen.
Foto: Sigrid Asker

Djävulskap från myndighet


Studenters alkoholkonsumtion har alltid varit ett ämne som berör. 1989 var en skribent i Ergo djupt oroad över Socialstyrelsens planer för Uppsalas nationer.

Rubriken är skriven i versaler: ”SOCIALSTYRELSEN DJÄVLAS”. Artikeln i Ergo nummer 6 1989 återfinns inte på debattsidan och är skriven som en vanlig nyhetstext, men tydligt färgad av skribentens värnande om nationsdryckenskapens fortlevnad. Upprinnelsen är ett förslag från Socialstyrelsen om att höja åldersgränsen för att dricka alkohol på restaurang från 18 till 20 år.

– Socialstyrelsen anser att rörelser som genom musikval, lokalanordning, ljudstyrka, ljusnivå och annonsering inriktas särskilt mot en ungdomlig publik inte bör få tillstånd att servera starkare drycker än folköl, säger Jan-Erik Lundberg på länsstyrelsen till Ergo.

Detta skulle bli ett hårt slag för nationerna, konstaterar skribenten. Socialstyrelsens åtgärder ska ha grundat sig i ett beslut som FN: s världshälsoorganisation WHO fattade 1975 om att minska alkoholkonsumtionen i världen med 25 procent till år 2000. 1989 konstaterade Socialstyrelsen att utvecklingen låg efter, därav förslaget. ”Genom att motarbeta restauranger och vanligt folk som vill ta en öl på krogen hoppas man nå resultat”, skriver den skeptiske artikelförfattaren, som avslutningsvis använder ordet ”idiotregler”.

Någon minskning med 25 procent tycks enligt SIFO.s undersökningar inte ha uppnåtts år 2000. Och vad alkoholserveringen på nationerna beträffar kan nog den före detta Ergoskribenten dra en lättnadens suck i dag.


Annons

Annons

Läs mer

2017-02-09 17:08
I dagarna stod det klart vilka partier som avser ställa upp i årets kårval. Till dessa hör inte Gotiska förbundet, som i…
2017-02-02 10:52
Studentkårens fullmäktige har en lång historia vid Uppsala universitet. På januarifum 1968 diskuterades bland annat…
2017-01-26 16:34
Dagens HBTQ-studenter kan organisera sig i SFQ Uppsala, som har klubbar, välkomstmottagningar och mycket annat. När den…