Annons
Annons

Hållbar utveckling bör integreras i alla utbildningar


Gröna studenter vill se fler bostäder byggas i Uppsala och de anser att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla utbildningar vid universitetet – för att studenternas situation ska fungera både idag och imorgon.

Gröna studenter har en vision om den högre utbildningen och studenternas situation i Uppsala. Vi vill arbeta för en bättre utbildningskvalitet, för att det byggs fler studentbostäder och för att hållbar utveckling ska vara ett integrerat perspektiv i alla utbildningar.
Vi har under året som gått i kåren arbetat för större rättssäkerhet och arbetslivsanknytning för studenterna, två frågor som vi anser vara av stor vikt för utbildningskvaliteten. Om vi sitter kvar i koalition kommer vi att fortsätta arbeta för detta, samt arbeta aktivt för bättre arbetslivsanknytning i utbildningarna. Vi vill verka för att öka de praktiska och aktiverande momenten i utbildningen. För att möjliggöra detta anser vi att lärarnas pedagogiska kompetens är avgörande och vi anser att ingen lärare ska få undervisa om de inte genomgått och klarat av en pedagogisk utbildning.

Det finns cirka 40 000 studenter i Uppsala och cirka 11 000 studentbostäder. Det är en ekvation som inte går ihop. Det byggs generellt mer i Uppsala än i andra städer, men det är främst bostadsrätter – vilket är något studenter sällan har råd med. Uppenbarligen finns det mark att bygga på, så nu behövs en kår som ställer krav på kommunen att utnyttja sitt planmonopol och anvisa mark för studentbostäder.
Att tänka hållbart är att tänka långsiktigt. Gröna studenter vill att hållbarhet skall genomsyra alla beslut som tas på Uppsala universitet. I år tänker vi fokusera på att verka för att kursen ”utbildning för hållbar utveckling” integreras i den pedagogiska grundkursen för lärare, samt arbeta för att den centrala ledningen och fakultetsledningarna arbetar aktivt för att uppmuntra sina anställda att gå kursen.
Vår vision bygger därför på ett hållbart tänk som är både kort- och långsiktigt. Den högre utbildningen och studenternas situation i Uppsala ska fungera för alla studenter idag och för alla studenter imorgon, där både en kvalitativ utbildning och boende är en viktig grund.

Magnus Olofsson, språkrör Gröna studenter Uppsala
Andréa Henriksson, språkrör Gröna studenter Uppsala


Annons

Annons

Läs mer

2021-06-08 09:29
"Trots att kåren står på ruinens brant, fortsätter S-studenter att jaga konservativa väderkvarnar", skriver…
2021-06-03 09:50
"När examen nu närmar sig står den här gruppen med helt nya erfarenheter och förmågor efter pandemin än tidigare…
2021-05-31 14:19
UUS brukar hävda att deras mål är en kår där partipolitik inte får genomslag. Det innebär i praktiken en kår där…