Annons
Annons
Jacob Johannes
"Alla studentkårer är politiska och kommer alltid att vara. Det vi förespråkar är en studentkår fri från partipolitik, som står upp studenternas rätt till inflytande och kvalité i sin utbildning." skriver Jacob Färnet, UUS, och Johannes Bäck, UUS.
Foto: Privat

Ja, en politisk kår är viktigare än någonsin


En politisk kår är viktigare än någonsin. Men det handlar inte om en partipolitisk kår, utan en kår förankrad i studentpolitik, skriver Johannes Bäck och Jacob Färnet från Uppsala universitets studenter (UUS) i en replik till Laboreumus.

Precis som Laboremus skriver är en politisk kår viktigare än någonsin. Men att de påstår att vi från UUS inte står bakom en politisk kår är felaktigt. UUS har aldrig någonsin argumenterat för en “opolitisk kår”, för en sådan finns inte. Alla studentkårer är politiska och kommer alltid att vara. Det vi förespråkar är en studentkår fri från partipolitik, som står upp studenternas rätt till inflytande och kvalité i sin utbildning.

Om det enbart är partipolitiska kårer som kan bedriva politik så vore det omöjligt för Juridiska föreningen i Uppsala att driva frågan om upphävandet av datorförbud, eller  Uppsala teknolog- och naturvetarkår hade inte kunnat driva frågan om att plussning på betyg ska finnas kvar.

Under vår mandatperiod driver vi en rad politiska frågor och har fått igenom en rad politiska förändringar, trots att vi UUS är partipolitiskt obundna. Vi har drivit bostadsfrågan gentemot bostadsaktörerna i Uppsala och fått igenom att det ska finnas studentrepresentanter i kommunens studentbostadsforum. Vi har sett till så att universitetet ska driva utbildningsfrågor i större utsträckning mot regeringen. Vi tillsammans med andra kårer i Sverige driver på för att en reform av CSN ska bli en del Sveriges förenade studentkårers nästa fokusfråga som de bedriver mot regeringen. Vi har startat ett klimatutskott, som arbetar för att universitetet ska minska sin klimatpåverkan. Vi kommer anordna ett event under våren för att belysa den psykiska hälsan hos studenterna. Allt detta gör vi för att driva frågor som förbättrar situationen för våra studenter. Det behövs inte partipolitik för det, men det behövs politik, studentpolitik.

En studentkårs främsta uppgift är att bedriva studiebevakning och att arbeta med studentrepresentation. UUS vill att Uppsala studentkår ska bli bäst i Sverige på att vara just kår. I år har vi då valt att ge alla våra studentrepresentanter en utbildning om studentrepresentation, kåren och universitetet för att vara bättre rustade inför sina uppdrag. Ju bättre rustade de är, ju bättre påverkansarbete mot universitetet kan vi göra och på så sätt göra Uppsala universitet till ett bättre lärosäte.

UUS har en vision om en kår fri från konfliktfylld partipolitik, och som istället arbetar tillsammans för studentnyttan. Vi tror att en organisation som bygger på förtroende och som i högre grad är lokalt förankrad hos dess medlemmar, är bättre rustad att ta sig an politiska utmaningar i samhället. Vi anser även att en kår som står närmare sin medlemmar, leder till bättre inkludering. Därför vill vi förändra kårvalet, inte avskaffa det som Laboremus felaktigt skriver. Vi vill att fullmäktige ska vara representativt mot de studenter som kåren företräder, medicinare, lärare, humanister och samhällsvetare. För det är dem Uppsala studentkår representerar, inte partipolitiska partier.

UUS är Uppsala studentkårs politiska parti. Vi tror på stark och lokalt förankrad studentpolitik!

 

Johannes Bäck, UUS

Jacob Färnert, UUS


Annons

Annons

Replik

Denna debattartikel är en replik till Laboremus debattartikel "En politisk kår är viktigare än någonsin" i Ergo 30/10 2010.

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…