Annons
Annons
S-studenter
"Vi vill att kåren ska vara en aktiv del i samhällsdebatten", skriver tre representanter för Laboremus/S-studenter. Från vänster i bild: Sixten Svanberg, Klara van Blaricum och Jonathan Granlöf.
Foto: Privat

En avpolitiserad kår är en maktlös kår


"Viljan att göra avtryck på politiken och driva frågor som är avgörande för kårens medlemmar fanns dock uppenbarligen inte hos kårstyrelsen", skriver representanter för Laboremus/S-studenter som inte anser att kårstyrelsen har tagit sitt politiska ansvar på allvar under coronakrisen.

Coronakrisen innebär nya förutsättningar för årets kårval. Exempelvis kan av naturliga skäl inte kampanjande genomföras i fysisk form. Krisen har också med all önskad tydlighet visat på varför en avpolitiserad kår är en maktlös kår.

I coronakrisens inledning hotades studenter av indraget CSN vid en stängning av landets lärosäten. Risken fanns alltså att en stor del av Sveriges studenter skulle förlora sin enda inkomst, och därmed till exempel inte kunna betala sin hyra. Regeringen har sedan ändrat dessa regler och garanterar nu studenternas inkomst.

Att regeringen skulle komma att fatta det beslutet var dock ingen självklarhet. Laboremus och S-studenter var snabbt ute i frågan och krävde att regeringen skulle agera på detta vis för att säkra studenternas försörjning.

Uppsala studentkår nöjde sig å sin sida med att dela SFS:s (Sveriges förenade studentkårer) inlägg och skrev:

“Studiemedlet måste kunna garanteras även om ett lärosäte stänger ner. Uppsala studentkår hoppas att CSN ändrar sina regler så som regeringen gjorde med karensdagen.”

Det var allt. Det var allt en av Sveriges största studentkårer förmådde göra i denna avgörande fråga för hela landets studenter. Uppsala studentkår har en unik position att tas på allvar och höras i debatten. Den viljan att göra avtryck på politiken och driva frågor som är avgörande för kårens medlemmar fanns dock uppenbarligen inte hos kårstyrelsen.


Annons

Annons

Kåren styrs idag av partierna  “Allians för kåren” och “Uppsala universitets studenter” som båda säger sig vilja avskaffa partipolitiken i kåren. Coronakrisen har visat vad ett sådant “opolitiskt” styre innebär i praktiken – en kår som står handfallen inför politiska frågor som rör studenters vardag.

Att helt avskaffa dagens partisystem som dessa partier föreslår kan vi också genom att titta på andra kårer se vad det leder till. Uppsalaekonomerna publicerade ett antal viktiga inlägg under pågående CSN-debatt. Exempelvis:

“Vill du vinna ett presentkort på 400kr på ICA? Klart du vill! In i det länkade eventet och följ tävlingsinstruktionerna där för att ha chans att vinna presentkortet. Vinnaren kontaktas senare i veckan.”

Inte ett ord om CSN-frågan under hela denna period. Uppsalaekonomerna är inte heller ensamma, ingen av de så kallade “opolitiska” kårerna sade ett knyst om att studenternas inkomst riskerade att helt försvinna.

Laboremus kårparti S-studenter väljer en annan väg för studentinflytandet. Vi vill att kåren ska vara en aktiv del i samhällsdebatten. Uppsala studentkår ska aldrig stå handfallen inför frågor som är avgörande för studenter med rädsla för att vara politiska. Kåren måste våga ta ställning även i de svåra frågorna och arbeta för den lokala och nationella studentnyttan. Detta är enbart möjligt genom politiska ställningstaganden och en transparens gentemot medlemmarna som tydliggör vilken politisk färg deras föreståndare har.

Sixten Svanberg
Ordförande Laboremus
Klara van Blaricum
Vice ordförande Laboremus och S-studenters kårordförandekandidat
Jonathan Granlöf
Förstanamn på S-studenters lista till kårfullmäktige

Läs mer

2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…
2020-09-11 11:24
Den som fuskat på högskoleprovet och tagit sig in på en utbildning bör förlora både utbildningsplats och högskolepoäng…