Logga
Foto: Logga

Låt inte Uppsala studentkår fortsätta vara en herrklubb


Att det är just högerpartierna och de “opolitiska” som misslyckas med sin representation är inte förvånande. Högerns jämställdhetsanalys är nästintill obefintlig, skriver representanter från kårpartiet S-studenter

Senaste gången en kvinna valdes till kårordförande för Uppsala studentkår var 2015. De senaste fem kårordförandena har alla varit män. I årets kårval har varken Allians för kåren eller Högerpartiet ett enda kvinnligt namn på sina listor, Uppsala universitets studenter har bara tre. Det är bara S-studenter och Vänsterstudenter som har en jämn representation.
Frågan vi ställer oss är om högerpartierna och UUS vill fortsätta den snedfördelade representationen som finns i kåren idag. Vi tycker att Uppsala studentkår ska verka för en jämlik och jämställd högre utbildning. Det går inte när kårpartierna inte ens lyckas med uppgiften att ha en enda kvinna på sina listor.

Akademin är inte jämställd. Enligt SCB har 19% av alla kvinnliga doktorander utsatts för sexuella trakasserier under sin forskarutbildning. Idag är det fler kvinnor än män som läser vidare på universitetet, ändå är det bara 31% av professorerna som är kvinnor. Siffrorna är tydliga, det finns en strukturell diskriminering inom akademin. Kåren har ett stort ansvar att motverka diskriminering och verka för en jämställd akademi. När kåren internt inte ens lyckas välja en kvinnlig ordförande tappar kåren sin legitimitet i jämställdhetsfrågorna gentemot universitetet. Det duger inte, vi i kårpartiet S-studenter tycker att jämställdhetsfrågorna ska prioriteras högre.

"Kårpartiet S-studenter är det kårpartiet som prioriterat jämställdhet mest. "


Annons

Annons

Att det är just högerpartierna och de “opolitiska” som misslyckas med sin representation är inte förvånande. Högerns jämställdhetsanalys är nästintill obefintlig och lämnar inte utrymme för analyser om diskriminerande strukturer inom akademin. Högerpartiet, som konservativa förbundet ligger bakom, har inga punkter om jämställdhet i sin politiska kommunikation. Istället prioriterar de att “motverka politisk indoktrinering på universitetet”. Är det politisk indoktrinering att aktivt arbeta för att motverka övergrepp mot kvinnliga studenter och doktorander?

Det “opolitiska partiet” UUS har i sitt valprogram inte en enda punkt som berör jämställdhet inom akademin. Är det en medveten strategi för att kunna närma sig högerpartierna och säkerställa makten i kåren ett år till på bekostnad av jämställdhetskampen?
I kårpartiet S-studenters valprogram å andra sidan anger vi bland annat att vi Uppsala studentkårs värdegrund tydligt ska ha nolltolerans mot sexism och att kåren ska driva på för att motverka diskriminering baserat på kön inom Uppsala universitet.
Kårpartiet S-studenter är det kårpartiet som prioriterat jämställdhet mest. Det är dags att vi bryter ner strukturer och ser till att Uppsala studentkår inte fortsätter vara en herrklubb.

Kårpartiet S-studenter
Anton Sánchez Sulejmani
Acacia Holland
Wilhelm Svärd
Inez Sigvardson
Alma Hedmark
Sanna Stenberg
Clara Rydström
Josefin Kämpe
Ebba Wahlin
Filippa Spernaes Åberg
Karl Gunnar Mjörnheim
Klara van Blaricum
Mikaela Hansson

Läs mer

2024-02-19 13:15
Nu utlyser Uppsala studentkår stipendier. Läs mer om detta och få information om hur du kan söka nedan.
2024-02-19 12:18
Miljöpartiet om fördelarna med vad de kallar ett "Sverigekort", i dagens debattartikel.
2023-11-28 08:47
"Vi uppmanar universitetet att respektera oss nog för att ge alla humanistiska studenter en yta för kunskapsinlärning…