Annons
Annons
Om du inte är student blir du inte straffad om det kommer fram att du skrivit någon annans uppsats. Men 10 000 kronor tycker vi låter lite snålt. Mvh Ergoredaktionen.
Foto: Wikimedia commons

Är det straffbart att skriva någon annans uppsats?


FRÅGA: Jag har blivit tillfrågad att skriva en kompis c-uppsats. Hen ska betala mig 10 000 kronor. Jag behöver verkligen pengarna, men finns det någon risk att jag åker fast? Vad kan jag få för straff i så fall? Jag är färdigpluggad så universitetet lär väl inte kunna komma åt mig?

Att man som högskolestudent inte får kopiera någon annans arbete och lämna in som sitt eget är för de flesta en självklarhet. Plagiering, eller fusk, regleras i 10 kap 1§ högskoleförordningen som stadgar att disciplinära åtgärder får vidtas mot de studenter som försöker vilseleda vid prov eller annan studieprestation. Det står dock ingenting om att vilseledandet måste ske till förmån för en själv. Detta innebär att även den som hjälper en annan student, till exempel genom att lämna över sin egen uppsats till en kompis, kan göra sig skyldig till vilseledande och därmed riskera disciplinära åtgärder.
De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga är varning och avstängning från utbildning, vilket framgår av 10 kap 2 § högskoleförordningen.

Dessa bestämmelser täcker dock inte de allt vanligare så kallade spökskrivarna, det vill säga personer som mot betalning skriver din uppsats åt dig. Företeelsen med spökskrivare har idag blivit så vanlig att det finns företag som enbart riktar in sig på att sälja uppsatser. Mot bakgrund av att uppsatserna vanligtvis är skräddarsydda eller unika, det vill säga de har tagits fram för ett specifikt ändamål, upptäcks de inte i urkund och detta eftersom uppsatsen inte tidigare lämnats in och således inte utgör ett plagiat. Avslutningsvis bör nämnas att de som agerar spökskrivare sällan är studenter själva, vilket medför att de disciplinära åtgärderna, varning och avstängning, som kan avskräcka studenter från att extraknäcka som spökskrivare inte skrämmer de professionella spökskrivarna (det kan bli minst sagt svårt att avstängas från en högskola man inte läser vid).

Sammanfattningsvis gäller bestämmelserna om plagiering och fusk i högskoleförordningen och de disciplinära åtgärder som följer, om sådant upptäcks, endast för studenter. Den som redan avslutat sina studier omfattas alltså inte.


Annons

Annons

Juristresursen...

är en ideell förening som ger gratis juridisk rådgivning.
Föreningen startades 2013 av två juriststudenter vid Uppsala universitet och har sedan vuxit. Idag har föreningen medlemmar vid Uppsala, Göteborgs, och Stockholms universitet.

Har du en fråga? Hör av dig till red@ergo.us.uu.se.

Läs mer

2021-09-16 15:21
Vad gäller om reparationen av cykeln blir dyrare än vad du trodde? Och kan man klaga på en cykel man köpt, trots att den…
2021-09-02 13:43
Hur kan man som student tänka när det kommer till hållbar konsumtion? Konsument Uppsala ger några tips.
2021-08-20 09:42
Borttappade bagage och inställda flyg – vad har du rätt till för ersättning som flygresenär? Konsument Uppsala svarar.