Misstänks ha plagierat hel c-uppsats

En student vid Uppsala universitet har anmälts till disciplinnämnden efter att ha lämnat in sin c-uppsats till
Nyheter i korthet
2021-06-23 12:52

Kopierade flera kursares PM – misstänks för fusk

En masterstudent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier har misstänkts för fusk efter att hens
Nyheter i korthet
2021-02-15 17:25

Fler fuskanmälda när tenta skrivs hemifrån

Slumpade frågor och tydliga instruktioner om vad som är tillåtet tycks inte ha hjälpt. Sedan undervisningen gick över till distans och samtliga tentor nu skrivs hemifrån har fler...
Nyheter
2020-05-13 15:45

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Vad händer när man blivit misstänkt för plagiat? Och behöver man omregistrera sig på en kurs bara för att man har missat en tenta? Student- och doktorandombuden ger svar.
Spalt
2020-03-02 13:36

Lätt att fuska med Google Translate enligt student

Hela tre studenter har anmälts för plagiat vid en examination på Företagsekonomiska institutionen. En av dem medger att

Nyheter i korthet
2019-03-29 10:51

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en

Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Plagierade varandra och internet

Två studenter vid Teologiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. På en hemskrivning

Nyheter i korthet
2019-02-13 14:19

Inspiration klassades som fusk

En student anmäls till rektor för misstanke om plagiat under en examination vid institutionen för psykologi. Hens PM

Nyheter i korthet
2018-12-11 16:01

Ekonomistudents förklaring köptes inte

Två studenter lämnade in uppenbara plagiat vid en examination i företagsekonomi. Den ena erkänner medan den andra säger sig ha råkat skicka in en text hen använt för inspiration.
Nyheter
2018-03-22 11:20

Bad om fuskhjälp på sociala medier

En student vid institutionen för kemi misstänks för vilseledande vid examination. Hen ska via sociala medier ha bett att

Nyheter i korthet
2017-11-02 12:00

Är det straffbart att skriva någon annans uppsats?

FRÅGA: Jag har blivit tillfrågad att skriva en kompis c-uppsats. Hen ska betala mig 10 000 kronor. Jag behöver verkligen pengarna, men finns det någon risk att jag åker fast? Vad...
Guide
2017-06-02 11:15

Fuskade för att åka på semester

Tre studenter vid Statistiska institutionen misstänks för plagiat. En examinationsuppgift som de lämnade in strax före

Nyheter i korthet
2017-05-15 16:41