Pandemifusket under lupp

Med pandemins och distansundervisningens intåg våren 2020 sköt fuskärendena vid Sveriges lärosäten i höjden. Från 2019 till 2020 mer än tredubblades antalet fuskanmälningar vid...
Reportage
2021-11-04 11:33

UU bjuder in till filmvisning om fusk

Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk- och plagiatfilm som riktar sig till studenter.
Nyheter
2021-10-14 12:33

Student misstänks för fusk vid fyra lärosäten

Studenten skrev in sig på flera kurser samtidigt och lämnade därefter in samma uppsatser vid flera universitet. Nu planerar hela fyra lärosäten att anmäla honom till respektive...
Nyheter
2021-10-05 14:33

Misstänks ha plagierat hel c-uppsats

En student vid Uppsala universitet har anmälts till disciplinnämnden efter att ha lämnat in sin c-uppsats till
Nyheter i korthet
2021-06-23 12:52

Kopierade flera kursares PM – misstänks för fusk

En masterstudent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier har misstänkts för fusk efter att hens
Nyheter i korthet
2021-02-15 17:25

Fler fuskanmälda när tenta skrivs hemifrån

Slumpade frågor och tydliga instruktioner om vad som är tillåtet tycks inte ha hjälpt. Sedan undervisningen gick över till distans och samtliga tentor nu skrivs hemifrån har fler...
Nyheter
2020-05-13 15:45

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Vad händer när man blivit misstänkt för plagiat? Och behöver man omregistrera sig på en kurs bara för att man har missat en tenta? Student- och doktorandombuden ger svar.
Spalt
2020-03-02 13:36

Fusk

Deadlinen för inlämningsuppgiften tickar allt närmare och du har knappt hunnit sätta pennan till pappret/fingret till tangenten. Men så kommer du på att din kompis tog samma kurs...
Guide
2019-05-16 11:15

Lätt att fuska med Google Translate enligt student

Hela tre studenter har anmälts för plagiat vid en examination på Företagsekonomiska institutionen. En av dem medger att

Nyheter i korthet
2019-03-29 10:51

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en

Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Plagierade varandra och internet

Två studenter vid Teologiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. På en hemskrivning

Nyheter i korthet
2019-02-13 14:19

Inspiration klassades som fusk

En student anmäls till rektor för misstanke om plagiat under en examination vid institutionen för psykologi. Hens PM

Nyheter i korthet
2018-12-11 16:01