Annons
Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Kan utbränd få CSN och andra frågor


Hur länge får examinatorn dröja med att rätta en tenta? Kan man sjukskriva sig på deltid som student? Och ska det verkligen vara nödvändigt att ta ut en examen? Student- och doktorandombuden svarar.

Hur lång tid får det egentligen gå innan man får resultat från en tenta? Vad händer om den inte är rättad inom den tiden? Får man automatiskt godkänt då?

Enligt studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå ska alla typer av examinationer vara rättade och betygsatta inom högst 25 kalenderdagar. Detta ska också ske minst 14 dagar innan omexamination. Om denna riktlinje inte följs kan du som student börja med att maila till examinator och fråga när resultatet kommer. Du får inte automatiskt godkänt för att examinator inte har följt riktlinjerna, däremot kan du ta kontakt med din lokala studiebevakare eller oss ombud och be om råd i situationen. Beroende på skälet till fördröjningen kanske studiebevakaren eller ombuden kan lyfta problemet med examinator eller institutionsledningen.  

Jag har blivit utbränd och kommer inte kunna studera på heltid framöver. Jag kommer heller inte kunna jobba den tid jag inte studerar just för att jag är utbränd. Kan jag deltidssjukskriva mig från studier? Kan jag få fullt CSN för att ha råd med hyra och mat trots att jag inte pluggar på heltid?

Du ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan den första sjukdagen, oavsett om du vet att du kommer att vara sjuk en längre tid eller ej. Om man redan då vet med sig att man kommer att vara sjuk i mer än en vecka kan man via Försäkringskassan direkt ansöka om att få behålla studiestödet under sjukdom. Om du är sjuk längre än 14 dagar behöver du styrka det med ett intyg från en läkare. Tror man istället att man hinner bli frisk inom en vecka kan man avvakta med sin ansökan om bibehållet studiestöd tills dess man är frisk.
Försäkringskassan kommer i sin tur att meddela de här uppgifterna till CSN. Veckorna som du är sjuk kommer inte att räknas som använda med studiemedel och dessutom medför det att CSNs krav på dina studieresultat bli lägre. Om du är sjuk i mer än 30 dagar kan CSN dessutom skriva av lånedelen i dina studiemedel från och med sjukdag 31. Man behöver alltså inte alltid betala tillbaka lånet som man får från och med den dagen. Kontakta CSN för mer information om det skulle vara aktuellt för dig.
En viktig sak att tänka på i den här processen är att man inte ska avregistrera sig från kursen som man skulle läsa, alternativt läser. Om man gör det räknas man inte längre som student och har i och med det inte heller rätt till studiemedel under sin sjukskrivning.

Angående sjukskrivning på deltid kan du för tillfället som student tyvärr bara sjukskriva dig på heltid. Undantaget är om du har en väldokumenterad sjukdom där du riskerar en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod. Då kan man vara sjukskriven på halvtid och få studiemedel under tiden.
Om du inte vill sjukskriva dig men behöver stöd för att ta dig vidare i studierna kan du vända dig till Studenthälsan för att få stöd. De kan hjälpa till vid studierelaterade problem, såsom utbrändhet och stress. Deras nummer är 018-471 69 10 och du hittar mer information om dem på nätet.

Jag har tillräckliga poäng för att ta ut en kandidatexamen, men jag undrar – måste jag ta ut en examen? Vad tjänar det till? När behövs det?

Du måste inte ansöka om ditt examensbevis, men vi rekommenderar att man gör det. Du kanske inte känner att du behöver beviset för stunden men en dag kan du komma att behöva det. Handläggningstiden för att få sitt examensbevis kan variera och ta några veckor eller månader. Därför behöver du ansöka om din examen i god tid.
Det kan exempelvis vara en framtida arbetsgivare som vill se ditt examensbevis med kort varsel när du söker ett jobb. Detta är dessutom särskilt förekommande när man söker jobb utomlands. En ny rapport från UKÄ har också visat att personer som tagit ut sin examen har en bättre ställning på arbetsmarknaden vad gäller lönenivå och perioder av arbetslöshet, jämfört med de som inte har gjort det.
Däremot kan man fundera kring vilka kurser som man vill ska räknas med i ens examen innan man tar ut den. Faktorer att ta i beaktande är exempelvis vad man har för betyg på de olika kurserna och vilka behörighetskrav som finns för eventuell påbyggnadsutbildning som man är intresserad av. Detta kan vara klokt att diskutera med en studievägledare.


Annons

Annons

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…