Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander. Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer
Foto: Lina Svensk

Huvudbry med handledaren


Kan man skicka in en uppsats trots att handledaren fortsätter komma med kommentarer? Och får man som doktorand byta handledare om man är missnöjd med sin nuvarande? Uppsalakårernas student- och doktorandombud svarar på några av de vanligaste frågorna de får in just nu.

Min handledare ger mig nya kommentarer på min uppsats varje gång vi ses och det känns som att jag aldrig kommer att bli klar. Kan jag skicka in min uppsats till examinator utan att min handledare har gett klartecken?

Ja, i Uppsala universitets riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå kan man läsa att varken handledare eller examinator kan neka dig att lägga fram ditt självständiga arbete vid ordinarie- eller omexaminationstillfälle. Det bör framgå från handledaren om det finns risk för underkännande, men huruvida du faktiskt blir godkänd eller inte avgör examinator.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med betyget på en examination?

Det första du kan göra är att be din examinator om en motivering till betyget. Det går inte att överklaga betyg, men om du anser att bedömningen innehåller uppenbara fel kan du be om en omprövning hos din examinator. Det kan exempelvis vara att en fråga inte har poängsatts eller att en kursare har fått högre poäng för samma svar.
Om du efter det fortfarande anser att bedömnings- eller examinationsprocessen inte har gått rätt till kan du kontakta Betygsombudsmännen vid Uppsala universitet och diskutera ditt ärende med dem. De kommer i sin tur att avgöra om det är ett ärende som de kan undersöka vidare eller inte. Betygsombudsmännen gör inte en bedömning av dina svar eftersom det enbart är examinator som sätter och ändrar betyg. Däremot kan de ge rekommendationer kring bedömnings- eller examinationsprocessen till examinator och institutionen.

Jag är doktorand och jag är missnöjd med min handledare. Vad kan jag göra?

Börja med att försöka lösa problemet med handledaren i fråga genom att starta ett samtal kring problemet. Löser det sig inte kan du vända dig till studierektor för forskarutbildningen eller prefekten vid din institution. Handledarbyte har man som doktorand rätt till, men det brukar vara bra att försöka lösa problemen innan ett byte kommer på tal. Handledarbyte är nämligen ofta en omfattande och tidskrävande process. Om du behöver stöd eller råd kring detta är du självklart välkommen att höra av dig till ombuden.

Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja


Annons

Annons

Kontakta ombuden:

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

Vill du skicka en fråga till nästa spalt? Mejla cred@ergo.us.uu.se och skriv ”Fråga ombuden” i ämnesfältet. Alla mejl behandlas självklart konfidentiellt!

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…