Annons
Annons
Studiemedlen höjs med 1000 kronor från 2023 till följd av högre prisbasbelopp.
Studiemedlen höjs med 1000 kronor från 2023 till följd av högre prisbasbelopp.
Foto: CSN

CSN tipsar - tänk på det här när du ansöker om studiemedel


Många studenter i Sverige förlitar sig på studiemedel från CSN för att få ekonomin att gå ihop medan de pluggar, men det är inte alltid helt lätt att förstå hur studiemedel fungerar och vad man måste ha koll på när man skickar in sin ansökan. Därför har vi på Ergo tillsammans med CSN sammanställt några tips för att underlätta i ansökningsprocessen.

Tips och svar i den här artikeln har sammanställts tillsammans med Sophia Beyer Rankila, t.f. pressekreterare på CSN, Sandra Virsand, studiestödutredare, och Max Hammarstedt, omställningsstudiestödsutredare.

Om du ska studera i Sverige eller utomlands kan du få studiemedel från CSN. Du kan få studiemedel i form av både studiebidrag och studielån, och hur mycket pengar det rör sig om beror bland annat på din studietakt, din inkomst och hur länge du studerar. För att få studiemedel måste du först skicka in en ansökan där du anger vissa uppgifter till CSN.

Ansök om studiemedel för höst- och vårtermin i samma ansökan.

 

För varje ny ansökningsperiod så ställs krav på att man ska ha uppnått ett visst antal poäng från sin tidigare ansökningsperiod. Om du har en sen tenta på terminen kan det i värsta fall innebära att du inte hinner tillgodoräkna dig alla poäng som krävs för att få en godkänd ansökan till nästa termin. Det kan innebära att du blir utan studiemedel första månaden. Genom att ansöka om båda terminerna samtidigt undviker du den problematiken.

Dubbelkolla att studietider och antal poäng stämmer med skolans uppgifter.

 

Om du skriver fel i ansökan riskerar du att få för mycket studiemedel utbetalt och bli återbetalningsskyldig när CSN upptäcker det i deras efterkontroll. Du får då betala tillbaka hela den felaktigt utbetalda summan på en gång.   

Bifoga inte ditt antagningsbesked.

 

Att bifoga bilagor fördröjer handläggningstiden. Uppgifter gällande antagning och registrering får CSN direkt från din skola. Generellt sätt ber man inte studerande att skicka in några bilagor när de ansöker, men i vissa fall vill CSN få in fler uppgifter redan vid ansökningstillfället. Det kan till exempel röra sig om betygsdokument från tidigare studier om du som studerande vet att din skola inte rapporterar in studieresultat digitalt till CSN. Det kan också vara så att du som studerande vet att du inte har tillräckligt många veckor eller inte tagit tillräckligt många poäng under en tidigare studieperiod. Då kan det vara bra att redan med ansökan begära en prövning och bifoga underlag till stöd för den.

Glöm inte att lämna in din studieförsäkran.

 

När du har fått din ansökan godkänd av CSN måste du lämna in en studieförsäkran innan du kan få dina pengar. Det gör du på Mina sidor. Glöm inte att också anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister om du vill ha pengarna insatta på ditt konto.  

Se upp med fribeloppet.

 

Fribeloppet innebär att det finns en gräns för hur mycket du får tjäna innan det påverkar ditt studiemedel. I din ansökan om studiemedel anger du vad du kommer att tjäna under halvåret. Tänkt på att sommarjobb räknas in i höstterminen om du fått lönen utbetald efter 1 juli. Det kan vara svårt att veta hur mycket man kommer att tjäna under halvåret, men kom ihåg att det är ditt ansvar att meddela CSN om du tjänar mer än du angett. Om du tror att du kommer tjäna mer än fribeloppet så är ett tips att ansöka om färre antal veckor med studiemedel eller lägre omfattning (t.ex. studiemedel för 50% studier). På så sätt höjer du ditt fribelopp.

Har du inte klarat av studierna? Du kan ändå bli beviljad studiemedel om kan ange särskilda skäl.

 

Om man inte klarat tillräckligt med poäng under sin föregående studieperiod kan man bli beviljad studiemedel ändå, om man har särskilda skäl till att man inte klarat poängen. Exempel på särskilda skäl kan vara att studenten eller en nära anhörig blivit oförutsett sjuk under perioden. Studenten behöver då styrka med till exempel läkarintyg att det finns ett samband mellan de bristande studieresultaten och de skäl man hänvisat till.


Annons

Annons

Tre snabba frågor:

 

Kan man bli återbetalningsskyldig till CSN om man tagit ut CSN för en kurs som man sedan inte blir godkänd i, eller om man tagit ut CSN för ett utbyte som man sedan inte kan tillgodose sig?

 

Nej. Så länge du faktiskt studerar har du rätt till studiemedel om vi har fattat ett sådant beslut. Om du däremot avbryter eller inte påbörjar en kurs, är det viktigt att du som studerande meddelar oss, så att du inte får för mycket pengar utbetalt och blir återbetalningsskyldig.

Finns det någon tidsgräns för när man måste klara poängkravet för CSN för att få beviljat fortsatt stöd?

 

Har du fått avslag på en ansökan om studiemedel på grund av att du inte klarat tillräckligt många poäng har du som studerande möjlighet att återkvalificera dig för nya studiemedel när du kommit upp i det resultatkrav vi ställt. Om vi får in tillräckliga resultat inom 28 dagar från och med den sökta studieperiodens början kan vi bevilja studiemedel retroaktivt för hela den sökta perioden. Om resultaten kommer in senare än så kan vi bevilja nya studiemedel först från och med veckan efter den vecka som resultaten kommer in till oss. Bra att veta är att det är betygsdatum vi går på och inte den dag en tentamen eller liknande rättas.

Hur fungerar det nya omställningsstudiestödet?

 

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Du kan få det tidigast från och med den 1 januari 2023 och hur mycket du får utbetalat baseras på din tidigare inkomst upp till en viss gräns. Du kan få bidrag på upp till 80% av din lön, och sedan fylla på med lån om du vill. Stödet kan du få i max 44 veckor vid heltidsstudier. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda för att du ska få rätt till omställningsstudiestöd och det är viktigt att du läser igenom den information som finns på CSN:s hemsida innan du ansöker. Väntetiden för ett beslut är minst 10-12 veckor.

Läs mer

2024-05-23 12:31
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…
2024-05-21 10:37
Vilka är de bästa tilltuggen för att hålla energin uppe under tentaskrivandet? Packar du med dig åtta red bull till…
2024-05-16 23:35
Jordens undergång känns närmare än någonsin med klimatkris, konflikter och hotande krig, och innevarande tema kan…