Annons
Annons
Konton
Vad händer när man utsätts för att "vara målvakt för penningtvätt"? Kan banken säga upp ditt konto utan vidare? Konsumentkollen reder ut.
Foto: Pixabay

Konsumentkollen: Har jag blivit utsatt för penningtvätt?


KONSUMENTKOLLEN: Bankuppgifter, personkonton och Swish. Privatekonomin kan vara en djungel i början och många är inte medvetna om vilka rättigheter de har och inte har. Konsumentkollen reder ut några av frågetecknen.

Fråga: Min kompis har flyttat hit för att studera. Han vill öppna ett konto i en svensk bank men banken säger nej. För min kompis skulle det verkligen underlätta om han fick öppna ett konto. Vilka rättigheter har min kompis som vill öppna ett konto?

Svar: Din kompis har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner om han kan visa att han är bosatt i EES. Detta förutsatt att betalkonto med grundläggande funktioner finns i bankens produkt- och tjänsteutbud. Rätten att få öppna ett betalkonto grundar sig på principen att om en bank erbjuder betalkonto till någon ska det erbjudas till alla. Banken kan bara neka en konsument betalkonto om det skulle strida mot penningtvättslagen eller om det finns särskilda skäl som talar emot att ge konsumenten tillgång till konto. Exempel på särskilda skäl kan vara att en konsument tidigare misskött sig gentemot banken eller ekonomisk brottslighet med hjälp av betalkontot. Särskilda skäl får inte handla om att en konsument inte har betalat krediter i tid eller har betalningsanmärkningar. Banken kan heller inte neka betalkonto om svenskt personnummer saknas. 

Fråga: Jag fick pengar swishade till mitt konto. Precis samtidigt fick jag ett sms från en privatperson som skrev att hon swishat fel och bad mig swisha pengarna till ett annat nummer. Eftersom det inte var mina pengar gjorde jag det. Efter detta spärrade banken mitt bank-id. Det skulle vara spärrat i ett åt. Det är jättesvårt att klara sig utan bank-id. Vad kan jag göra för att få tillbaka mitt bank-id? 

Svar: Det låter som att du kan ha blivit utsatt för att vara målvakt för penningtvätt. Att ta emot pengar för att sedan skicka vidare kan vara brottsligt, även om du inte insåg det. Bankerna har en skyldighet att vidta åtgärder om de misstänker penningtvätt. Det är inte reglerat i lag vem som får ha bank-id. Det innebär att banken själv kan bestämma vem de vill ge bank-id till. Banken kan alltså bestämma att du under ett år inte får ha bank-id som en påföljd av att du tog emot och skickade iväg pengar.

Fråga: Banken har utan att förvarna mig sagt upp mitt betalkonto. Jag har kontaktat banken och frågat vad som händer. Till svar fick jag att banken misstänkte penningtvätt på grund av att de ansåg att det gjorts många transaktioner från mitt konto. Banken ställde inga frågor till mig utan avslutade bara kontot. Får det gå till så? 

Svar: Det finns fyra situationer då en bank får säga upp ett betalkonto. Banken har rätt att säga upp ett konto om konsumenten avsiktligt använt kontot för olagliga ändamål, det inte gjorts transaktioner de senaste 24 månaderna, konsumenten har lämnat felaktiga uppgifter när kontot öppnades eller om det finns särskilda skäl. När banken har fattat ett beslut att säga upp ditt konto ska banken underrätta dig om deras beslut och vart du kan vända dig för att klaga. Om du misstänker att banken inte haft lagliga skäl att säga upp ditt konto råder jag dig att ta kontakt med banken och klaga. 
 


Annons

Annons

 

Konsumentkollen

Konsument Uppsala är kommunens konsumentrådgivning som ger kostnadsfri rådgivning till boende i kommunen. Har du en konsumentfråga du vill få svar på? Kontakta dem på telefonnummer 0187271820 vardagar eller mejla till konsumentuppsala@uppsala.se.

Konsumentrådgivningen har också öppet för kortare drop-in besök. Drop-in-tider: Måndag 13-16, tisdag och onsdag 9-12, torsdag 13-16.

Läs mer

2024-05-23 12:31
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…
2024-05-21 10:37
Vilka är de bästa tilltuggen för att hålla energin uppe under tentaskrivandet? Packar du med dig åtta red bull till…
2024-05-16 23:35
Jordens undergång känns närmare än någonsin med klimatkris, konflikter och hotande krig, och innevarande tema kan…