Annons
Annons

Välkommen till din nya arbetsplats


Eller, för er som redan har studerat vid Uppsala universitet en eller flera terminer: välkommna tillbaka.
Inför årets första nummer av Ergo frågade vi oss hur mycket den genomsnittlige studenten egentligen vet om universitetet de studerar vid. När vi tänkte tillbaka på vår egen studietid var svaret ganska enkelt – inte så mycket, särskilt inte under de första terminerna i Uppsala. Vad är en fakultet? Vad gör en prefekt, och vad skiljer henne från en dekan? Har den där institutionen där jag läser en kvällskurs i franska egentligen någon koppling till den här andra där jag tillbringar dagarna på ett kemilabb? Frågorna var många, men att ta reda på svaren tycktes ofta alltför tidskrävande.

Det första man brukar göra
när man börjar ett nytt jobb är att förstå hur organisationen ser ut. Att förstå vem som gör vad på arbetsplatsen är viktigt, inte minst för att veta vem man ska vända sig till när man inte är nöjd med sakernas tillstånd. Detsamma gäller på universitetet. För att utbildningen ska bli så bra som möjligt, forskningen ska fortsätta hålla världsklass och alla – studenter och personal – ska trivas med sin arbetsmiljö krävs engagerade studenter. Ergo är studenternas tidning, vi finns till för att ni ska få veta vad som händer på universitetet. Redaktionen är oberoende, och tidningen ges ut av Uppsala studentkår, en kår som har studentinflytande som ledord. I Ergos uppdrag ingår att granska och informera om kårens verksamhet, samt att bevaka frågor och organisationer med koppling till Uppsala universitet. Så vilket forum är bättre lämpat för att hjälpa nya och gamla studenter att lära känna universitetet?

I det här numret startar vi därför
en ny artikelserie. Under vinjetten Universitetet – så funkar det, kommer vi under våren att ta upp olika aspekter av universitetets organisation, funktion och ekonomi. På sidorna 8–9 kan du läsa om hur universitetet är uppbyggt – vilka delar det består av och hur de är kopplade till varandra. Kanske kan det hjälpa dig att få en lite bättre förståelse för hur de där två institutionerna egentligen hänger samman.

Välkommen säger vi också till Uppsala universitets nya rektor, Eva Åkesson. På sidorna 12–13 kan du läsa en längre intervju med henne.


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…