Annons
Annons

Nivåer av obegriplighet


Under förra kårfullmäktigemötet blev flera personer chockade över att ledamöterna i ett visst sektionsråd (den ilsket röda sicksacklinjen upplyser mig om att inte ens Microsoft word vet vad ordet betyder, men det är i alla fall den demokratiskt valda grupp personer som leder arbetet vid kårens sektioner (vad är nu sektioner? Jo, det är de organ som studenterna ska vända sig till om de behöver hjälp. Uppsala studentkår är uppdelad i fyra sektioner: Humanistiska, Lära, Medicinska och Samhällsvetenskapliga)) inte ens kände till att kårfullmäktige existerade.
Puh

Vad det här alltså i praktiken och klarspråk(ish) betyder är att ett av Uppsala studentkårs egna organ inte ens känner till hur Uppsala studentkår fattar sina beslut. Det kanske är befogat för ledamöterna i kårfullmäktige att chockeras över detta (och jag kan väl hålla med om att det är lite pinsamt), men kan man inte också se det som det yttersta beviset på att kåren inte är tillräckligt lättillgänglig? Det krävdes en parentes med en parentes i för att jag ens skulle lyckas förklara vad det här kårorganet – som inte fattar hur kåren fungerar – är för något

Trots det sitter säkert någon kårnörd som läser det här just nu och knyter sin näve i fickan för att jag har förklarat vad ett sektionsråd är på ett undermåligt sätt. Men om jag, som har bevakat kåren i fyra år, inte är helt på det klara med vad ett sektionsråd är, och ett sektionsråd som är ett organ i kåren inte har koll på hur kåren fattar sina beslut – hur ska då gemene student förväntas förstå vad kåren gör och hur kåren funkar?

En av enkätpersonerna i kårvalsspecialen på sida 21 i senaste numret av papperstidningen sätter fingret på problemet: ”Man får ju höra när man börjar plugga att det är viktigt att gå med i kåren, men man kunde ju önska att de var tydligare med att berätta varför det är viktigt och vad de gör.”
Är det något som kåren och samtliga kårpartier borde ta med sig nu när de ska kampanja inför kårvalet så är det just detta: var tydligare med att berätta varför det är viktigt att gå med i kåren och vad kåren gör. På riktigt – förklara kårens verksamhet för en femåring och be sedan femåringen att förklara för dig vad kåren gör. Kan den inte det så får du återgå till skissbordet.

Lina Svensk

cred@ergo.us.uu.se

P.S. Ni med knutna nävar får hålla kvar dem i fickan ett tag, för nu går jag på tjänstledighet i två månader. Vi hörs på andra sidan


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…