Annons
Andelen kvinnor som läser på universitetet är i klar majoritet, men på avancerad nivå är männen fler.
Foto: Wikimedia commons

Kvinnor dominerar lärosäten – men bara på grundnivå


Under läsåret 2015/16 minskade antalet studenter vid universitet och högskolor till 402 800, visar statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Drygt 68 000 studenter examinerades, vilket är en liten minskning från föregående år men samtidigt det näst högsta någonsin.

Nybörjare vid lärosäten var 86 000 – detsamma som föregående läsår. Andelen högskolenybörjare som läser program har ökat. Hälften av dessa var under 22 år. Av samtliga högskole-och universitetsstuderande var 242 800 kvinnor och 160 000 män, men på avancerad nivå var männen något fler, enligt UKÄ.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-29 14:20
Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?
2023-05-15 13:43
David Håkansson, professor i svenska vid Uppsala universitet, tar över som ledamot i Svenska Akademien. 
2023-05-09 13:24
Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport…