Rekordmånga antagna till vårterminen

Coronapandemin har fått många att söka sig till högre studier vilket avspeglas i statistiken. Jämfört med föregående års
Nyheter i korthet
2021-01-13 17:08

Trendbrott: Fler kvinnliga doktorander

Förra året var första gången som det var fler kvinnor än män bland de nyantagna doktoranderna vid landets lärosäten
Nyheter i korthet
2020-04-21 10:43

Uppsala i studentbostadstoppen

Behovet av studentbostäder är av naturliga skäl en het potatis i den här staden men trots den omtalade bristen är

Nyheter i korthet
2019-05-02 14:06

Färre 98:or gick direkt till högskolan

Det har blivit mindre vanligt att börja läsa på högskolan direkt efter gymnasiet, visar Universitetskanslersämbetets analys. Den visar också att många väljer att inte studera...
Nyheter
2018-10-09 12:30

Klicka runt i statistiken

Visste du att antalet registrerade studenter vid svenska universitet och högskolor har mer än dubblats sedan 1977? Det

Nyheter i korthet
2018-03-29 14:51

Kvinnor dominerar lärosäten – men bara på grundnivå

Under läsåret 2015/16 minskade antalet studenter vid universitet och högskolor till 402 800, visar statistik från

Nyheter i korthet
2017-04-19 15:45

Saco vill underlätta studieval

Lärosäten har ofta gedigen information på hemsidan, men som blivande student är det svårt att få en objektiv uppfattning om kvaliteten på olika utbildningar. Därför lanserar Saco...
Nyheter
2017-03-28 15:55