Annons
Annons
Bild gungbräda
2019 var det fler kvinnor än män som påbörjade forskarutbildning vid landets lärosäten.
Foto: Wikimedia commons

Trendbrott: Fler kvinnliga doktorander


Förra året var första gången som det var fler kvinnor än män bland de nyantagna doktoranderna vid landets lärosäten. Under 2019 var 51 procent av de nya doktoranderna kvinnor, skriver Universitetskanslersämbetet (UKÄ).  

Totalt fanns 17 000 doktorander år 2019. Bland dessa både nyantagna och ”gamla” doktorander är det något fler män än kvinnor, 51 respektive 49 procent. Bland dem som avlade doktorsexamina 2019 var andelen kvinnor 47 procent och andelen män 53 procent.

Antalet doktorandnybörjare fördelat på kön. Foto: UKÄ

 

 


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-27 16:26
En student vid Linköpings universitet har tillfälligt avskilts från sin utbildning. Detta efter att ha skapat både…
2020-10-20 11:06
Efter de uppmärksammade covidutbrott bland studenter på läkarprogrammet och juristprogrammet i början av terminen har de…
2020-10-12 14:42
Expressen har avslöjat att flera studentbostäder i Skatteskrapan, även känd som Studentskrapan, i Stockholm har använts…