Annons
Annons
Bild copy paste
"Studenten visade sig oförstående och tillsynes oberörd av de påståenden som lyftes fram." står det i anmälan mot den student som misstänks för att ha plagierat sina kurskamraters PM.
Foto: Illustration: Lina Svensk

Kopierade flera kursares PM – misstänks för fusk


En masterstudent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier har misstänkts för fusk efter att hens PM fastnat i Urkund. Studenten lämnade inte in sitt PM i tid på grund av sjukdom, utan skickade in en vecka efter deadline. Eftersom de övriga studenterna på kursen skulle opponera på varandras texter fanns deras PM tillgängliga på studentportalen. Studenten hade alltså tillgång till deras texter under tiden hen arbetade med sin egen.

Efter inlämning, visade Urkund att studenten kopierat 24 procent från de andra kursarna – i vissa fall överensstämde texten till 100 procent med en annan students PM. Studenten fick möjlighet att uttala sig om varför dessa likheter uppstått. Enligt anmälan var hen helt oförstående till anklagelserna och sa att hen inte haft tillgång till de andra studenternas texter.

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-06 16:22
Det andra av vårens två högskoleprov anordnas nu på lördag 8 maj. Närmare 60 000 anmälde sig till vårens två prov och…
2021-05-03 16:50
En uppmaning om att klicka på en länk för att “validera sin epost” har skickats ut från ett par av universitetets…
2021-04-14 13:59
Covid-restriktionerna som Uppsala universitet antog i februari kommer att fortsätta gälla fram till och med 30 juni i år…