Annons
Karolina Andersdotter fick stipendium för sin masteruppsats. Hennes tips när det kommer till uppsatsskrivande är att inte låta sig stressas av de andra kursarna – skrivprocessen ser olika ut. Karolina Andersdotter själv skrev största delen av sin uppsats sista månaden.
Foto: Rafał Nowak,

Uppsalastudent skrev Årets kulturuppsats


Hur förhåller sig olika biblioteksrepresentanter från Europas länder till upphovsrättslagen? Det har Karolina Andersdotter undersökt i sin masteruppsats – ett arbete som blev så bra att hon tilldelas stipendiet Årets kulturuppsats 2015.

I slutet av juni blev Karolina Andersdotter klar med sin masteruppsats i ABM med biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning, vid Uppsala universitet. I samband med att hon sökte olika stipendier passade hon också på att skicka in sin uppsats till det kreativa facket, DIK. Några månader senare fick hon veta att de tilldelat henne stipendiet Årets kulturuppsats 2015.

– Jag sökte stipendiet av praktiska skäl, men det var väldigt kul att få positiv respons och att folk visade sig vara intresserade av samma ämne. Det var den största vinsten, säger Karolina Andersdotter.

I masteruppsatsen Cross-border Copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive, har hon undersökt hur olika europeiska bibliotek förhåller sig till upphovsrättslagen. I takt med internets framväxt, där det är enkelt att ladda upp och ner material oavsett nationsgränser har lagstiftningen, som egentligen är anpassad till tryckt material, släpat efter. Karolina Andersdotter fann att biblioteksrepresentanter från olika länder hade skilda sätt att förhålla sig till och argumentera kring upphovsrättslagen.

– Skandinaviska länder är intresserade av att lösa upphovsrättsfrågan med licensavtal, som till exempel Bonusavtalet (Bonus företräder flera upphovsrättsorganisationer gentemot skolor och universitet). Östeuropeiska länder anser att det ska finnas en gemensam, harmoniserad lagstiftning inom EU.

Stipendiet är 5000 kronor, pengar som Karolina Andersdotter kommer att lägga på att delta i en bibliotekskonferens i Lyon, Frankrike senare i januari. En del av summan går också till studieavgifter som krävs nu när hon läser masterprogrammet Digital Asset amp; Media Management på King s College i London. Tanken är att utbildningarna ska leda till jobb eller fortsatta forskningsstudier.

– Efter utbildningen vill jag söka biblioteksjobb, framförallt sådana som handlar om open access-frågor och publicering. Jag vill bli en bibliotekarie som arbetar i digitala miljöer. nbsp;

Det är nog ganska många som sitter och sliter med sin uppsats så här i slutet av terminen. Har du några tips till dem som skriver eller ska skriva uppsats?

– Ja, man ska tänka på att skrivprocessen ser olika ut för olika människor. Vi hade seminarier där vi skulle ha skrivit metod, analys… Det gjorde mig stressad att jag inte producerat lika mycket text som de andra. Men sedan skrev jag klart det mesta sista månaden. Man ska inte jämföra sig med andra och komma ihåg att tankearbetet är minst lika viktigt som skrivarbetet, man får inte förringa det första även om resultatet inte syns på samma sätt.

Här kan du läsa Karolina Andersdotters uppsats. nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…