Annons
Philippa Björk är student- och doktorandombud. Hon tycker det är viktigt att alla doktorander vet att de kan byta handledare.
Foto: Sigrid Asker

Doktorander har rätt att byta handledare


Mer än en fjärdedel av Sveriges doktorander har upplevt att deras handledare brister i sitt uppdrag, så pass mycket att det har inverkan på arbetet. Därför är det viktigt att veta att man har rätt att byta handledare.

Minst en gång i månaden får Ergo ta del av uppgifter om doktorander som tycker att deras handledare inte gör sitt jobb. En person som disputerade under hösten 2016 skriver i ett brev till rektor Eva Åkesson att hens handledare och biträdande handledare undanhöll viktig information, lade till medförfattare till hens artiklar utan att fråga, förhalade hens arbete genom att ge hen uppgifter som inte hörde till avhandlingen vilket ledde till att hen fick arbeta en månad utan lön. När handledaren i ett tal på den tidigare doktorandens disputation på skämt kallade hen ”slav” föll det inte i god jord. Både hen och hens närstående tog illa vid. nbsp;

Enligt Universitetskanslerämbetets (UKÄ) rapport Doktorandspegeln har 27 procent av Sveriges doktorander upplevt sådana brister i handledningen att det utgjort hinder i deras forskningsarbete. Nästan en femtedel anser att de befunnit sig i en besvärande beroendeställning till sin handledare.

– Resultaten av vår undersökning ger verkligen anledning att se över doktorandernas studie- och arbetsvillkor, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ, i ett pressmeddelande.

nbsp;Doktorandspegeln visar även att över en fjärdedel av doktoranderna har varit med om att någon har använt deras forskningsresultat utan att ange dem som källa, vilket enligt UKÄ inte är acceptabelt. Dessutom upplever en femtedel att deras handledare inte visar något större intresse för deras studier.

Philippa Björk, student- och doktorandombud på Uppsalas studentkårer, känner igen problematiken som märks i UKÄ: s rapport.

– Jag är tyvärr inte förvånad. Det förekommer här i Uppsala.

Hon vill lyfta fram att man som doktorand kan byta handledare. Det krävs inte ens att man uppger ett skäl. Visst kan det i vissa fall ta tid att hitta rätt person som kan ta vid, men det är en rättighet doktorander har och universiteten är medvetna om detta.

– Man ska jobba väldigt nära sin handledare i minst fyra år, så det är en viktig relation, säger Philippa Björk.

Till doktorander som upplever att samarbetet med handledaren inte fungerar vill hon säga att de inte ska dra sig för att ta tag i problemen. Ofta blir det svårare ju längre man väntar.

– Om man går och hoppas att det ska bli bättre av sig självt kanske det är en katastrof efter två år, och då har man ju lagt två år på något som inte fungerar.

Något alla doktorander och handledare med fördel kan göra är att komma överens vid arbetets början om hur samarbetet ska läggas upp, tycker Philippa Björk.

– Det är inte så vanligt att man gör en sådan plan, men det kan vara ett bra sätt att förebygga problem.

UKÄ: s enkät har besvarats av 4751 doktorander. 86 procent angav att de var nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning och fyra och fem skulle ha valt att doktorera om de stod inför beslutet i dag.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…