Huvudbry med handledaren

Kan man skicka in en uppsats trots att handledaren fortsätter komma med kommentarer? Och får man som doktorand byta handledare om man är missnöjd med sin nuvarande?...
Spalt
2019-10-01 15:07

”Billig doktorand” anmälde missförhållanden på institution

Doktoranden upplevde bristfällig handledning med återkommande inslag av diskriminering. Dessutom blev löfte om lön helt plötsligt ändrat till stipendium. Hon skickade slutligen...
Nyheter
2017-12-18 11:03

Doktorander har rätt att byta handledare

Mer än en fjärdedel av Sveriges doktorander har upplevt att deras handledare brister i sitt uppdrag, så pass mycket att det har inverkan på arbetet. Därför är det viktigt att veta...
Nyheter
2016-12-08 15:17

Han varnar för godtycke på praktiken

I vår går många av lärarprogrammets studenter ut på sin sista praktik. Men till skillnad från tidigare kommer de inte att bedömas av oberoende, för uppgiften utbildade...
Nyheter
2010-02-17 14:35