Annons
Annons
Två studenter vid Företagsekonomiska institutionen anmäls för fusk.
Foto: Wikimedia commons

Ekonomistudents förklaring köptes inte


Två studenter lämnade in uppenbara plagiat vid en examination i företagsekonomi. Den ena erkänner medan den andra säger sig ha råkat skicka in en text hen använt för inspiration.

Vid kursmomentet ”Individuell essä” vid Företagsekonomiska institutionen mottog examinatorn två texter som till 99 respektive 84 procent var identiska med essäer som lämnats in av tidigare studenter. Båda författarna kallades in på varsitt möte, men ingen av dem dök upp.

Några dagar senare kom ett mejl från den student vars essä bortsett från författarnamnet och några årtal var densamma som en annan student lämnat in vårterminen 2017. Hen uppger att hen nu sett över dokumentet och till sin förskräckelse upptäckt att hen råkat skicka den essä som en kompis som gått kursen tidigare låtit hen använda som inspiration. Eftersom hen sparat den under sitt namn hade hen förväxlat den med sin egen essä.

Samma dag mejlade även den andra studenten, vars essä till 84 procent liknade en tidigare students. Hen erkänner plagiat. Studierektorn vid Företagsekonomiska institutionen finner inte förklaringen med det felskickade dokumentet trovärdig och anmäler därför båda studenterna för plagiering av text.


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-16 17:12
Såväl studenternas psykiska hälsa som deras kännedom om Studenthälsan har fått sig en törn under de snart ett och ett…
2021-09-16 15:31
Svensk Kollektivtrafik har avslutat sitt samverkansavtal med Studentkortet vilket innebär att Studentkortet inte längre…
2021-09-09 14:54
Räntekostnaderna för CSN-lån kan öka med upp till 1650 kronor per år, enligt ett nytt förslag från regeringen. Tanken är…