Annons
Annons
Universitetskanslersämbetet kritiserar Uppsala universitet för revideringen av en ny kursplan.
Foto: Sigrid Asker

UU kritiseras för bristande studentinflytande


Uppsala teknolog-och naturvetarkår gjorde en anmälan angående bristande studentinflytande och information vid revidering av en kursplan. Nu får Uppsala universitet kritik från Universitetskanslersämbetet.

Kursen Envariabelanalys på matematiska institutionen, som ingår i ett flertal utbildningsprogram vid Uppsala universitet, har länge varit ett tvisteämne inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Strax innan höstterminen 2016 började reviderades kursplanen. Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN) reagerade på att ingen student hade varit med och förberett den nya kursplanen. Svaret de fick var att Tekniska utbildningsnämnden glömt att ha med en studentrepresentant i arbetsgruppen.

UTN accepterade inledningsvis revideringen eftersom man trodde att man skulle hinna förankra den hos studenterna innan den började tillämpas. Det visade sig dock att den nya kursplanen gällde redan veckan efter beslut. Enligt studenternas arbetsvillkor ska ett översiktligt schema finnas tillgängligt minst fem veckor före kursstart.

UTN anmälde hanteringen av kursplansrevideringen till Universitetskanslersämbetet, vars yttrande ger Uppsala universitet kritik på två punkter: för att inte ha följt högskolelagens regler om studentinflytande och för att kursplanen inte har fastställts i god tid.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…
2020-10-21 13:41
Professor och dekan Coco Norén fick en klar majoritet av rösterna i universitetskollegiet och allt talar nu för att det…