Arbete mot psykisk ohälsa ska kartläggas

Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland högskolestuderande i åldern 18-29 än bland yrkesarbetande i samma
Nyheter i korthet
2019-11-29 11:02

Allt högre prestation på högskolan

Kvinnliga studenter klarar sig bättre än manliga och internationella bättre än inhemska. Men i stort har prestationsgraden på svenska lärosäten ökat stadigt i flera år.
Nyheter
2018-12-18 10:19

Läkarutbildningen kan bli sexårig

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerade i dagarna sitt yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En

Nyheter i korthet
2018-10-08 16:04

UU kritiseras för bristande studentinflytande

Uppsala teknolog-och naturvetarkår gjorde en anmälan angående bristande studentinflytande och information vid revidering av en kursplan. Nu får Uppsala universitet kritik från...
Nyheter
2018-09-18 15:54

Klicka runt i statistiken

Visste du att antalet registrerade studenter vid svenska universitet och högskolor har mer än dubblats sedan 1977? Det

Nyheter i korthet
2018-03-29 14:51

Disputation lönar sig

82 procent av männen och 80 procent av kvinnorna som avlagt doktorsexamen under perioden 1998-2012 var tre år senare

Nyheter i korthet
2018-02-15 16:07

Färre vill bli lärare

För första gången sedan 2011 har antalet sökande till lärarutbildningar minskat. Minskningen ligger på 5 procent. Flest

Nyheter i korthet
2017-11-23 11:11