Annons
Annons
Studenter presterar bättre och bättre. Det gäller främst de som läser program.
Foto: Martin Sundberg

Allt högre prestation på högskolan


Kvinnliga studenter klarar sig bättre än manliga och internationella bättre än inhemska. Men i stort har prestationsgraden på svenska lärosäten ökat stadigt i flera år.

Läsåret 2015/2016 var prestationsgraden – det vill säga andel poäng studenterna har tagit av de kurser de varit registrerade på – 83 procent. Siffran har ökat de senaste sex åren, från att ha legat under 80 procent. Det visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Under de läsår som undersökts, från 2005/2006 till 2015/2016 har kvinnor haft högre prestationsgrad än män.

– För läsåret 2015/2016 var skillnaden hela 6 procentenheter. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män på utbildningarna mot förskollärare och civilekonom och minst på läkarutbildningen, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ, i ett pressmeddelande.

Tidigare har utbytesstudenter och freemover-studenter haft en lägre prestationsgrad än inhemska studenter, men sedan 2010/2011 är det tvärtom.

– Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz som ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram. Den positiva utvecklingen för de inresande studenterna nbsp;vad gäller nbsp;prestationsgrad har sannolikt med den reformen att göra, säger Fredrik Svensson i pressmeddelandet. nbsp;

Statistiken visar också att studenter som läser program presterar högre än de som läser fristående kurser. Högst prestationsgrad har studenter som läser mot en konstnärlig examen. Av de större yrkesexamensprogrammen är det läkarprogrammet som ligger bäst till.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…
2020-10-21 13:41
Professor och dekan Coco Norén fick en klar majoritet av rösterna i universitetskollegiet och allt talar nu för att det…