Annons
Annons
Akademiska
Beslutet att stoppa praktiken för alla läkarstudenter utom termin 11 har fattats av programkommittén. Det har tidigare varit upp till sjukvårdshuvudmännen att besluta om de fortsatt vill ta emot läkarstudenter eller inte.
Foto: Creative commons/Ergoarkivet

Praktiken på läkarprogrammet ställs in


Den verksamhetsförlagda utbildningen på Uppsala universitets läkarprogram ställs in för alla terminer förutom termin 11.
– Vi uppfattar att det här är det klokaste beslutet för oss just nu, säger Bertil Lindahl, ordförande i läkarprogrammets programkommitté.

Ergo rapporterade i måndags att studenter vid läkarprogrammet uttryckte oro inför att sprida coronaviruset och för att ta upp viktiga sjukvårdsresurser genom att fortsätta sin praktik ute på regionernas kliniker. Bertil Lindahl, ordförande i läkarprogrammets programkommitté, sa då att man skulle fortsätta med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) så länge regionerna bedömde att de fortfarande kunde ta emot studenterna.
Men i onsdags kväll fattade alltså programkommittén beslutet att ställa in VFU:n för studenterna på alla terminer, förutom termin 11, med start nu på måndag, 30 mars.
– Under de första fyra terminerna är det väldigt lite VFU och nu har ju halva terminen gått också, så för de studenterna kommer praktiken att ersättas med alternativa moment. Termin 10 har examensarbete så de kommer inte beröras av detta. Det är framför allt termin 5-9, som har ungefär 100 studenter vardera, som kommer påverkas av detta, säger Bertil Lindahl.
Att studenterna på termin 11 kommer att fortsätta sin praktik, så länge sjukvårdshuvudmännen tillåter det, beror på att det är kritiskt att dessa får möjlighet att ta sin examen och kan komma ut i arbetslivet så snart som möjligt, menar Bertil Lindahl.
– Vi är lite ensamma om att ha fattat ett sådant här beslut, men vi var helt eniga i programkommittén inklusive studentrepresentanterna. Vi uppfattar att det här är det klokaste beslutet för oss just nu.


Annons

Annons

"Vi måste försöka hitta pragmatiska och praktiska lösningar på det här."

Bertil Lindahl, ordförande i läkarprogrammets programkommitté. (Foto: Uppsala universitet)

Flera skäl ligger bakom beslutet, som skickades ut till läkarprogrammets studenter i onsdags kväll.
– För det första vill vi minska smittrisken för patienter, personal och studenter. Vi har en del studenter ute bland gamla och sköra patienter som är i riskgrupper och i nuläget är vi inte helt säkra på om viruset smittar när man är symtomfri eller nästan symtomfri, säger Bertil Lindahl.
Vidare vill man spara de resurser som behövs i vården i fråga om material och personal som det båda råder brist på i nuläget. Man vill också minska studenternas resande till och från storstadsregion Stockholm, dit Uppsala räknas in i det här avseendet, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och man vill underlätta för planeringen av verksamheten.
– Vi har ett ganska stort antal kliniker som redan har stoppat VFU:n, vilket har gjort att vi har fått göra flera brandkårsutryckningar. Det är mycket material- och personalbrist som ligger bakom det här. Genom att stoppa praktiken rakt över vet vi vad vi har att förhålla oss till och kan lättare planera på ett helt annat sätt.
Slutligen ser man det som en risk att praktiken inte skulle kunna hålla den kvalitet man vill som läget ser ut nu.
– Praktiken skulle bli som en chimär. På många ställen får studenterna just nu inte tillgång till skyddsutrustning och då får de inte vara nära patienterna. Det blir ingen bra utbildning.

Tillgången på praktikplatser har redan tidigare varit knapp för läkarstudenterna och att praktiken för innevarande termin ställs in kommer förstås att göra konkurrensen om platserna ännu större när man kan återgå till ordinarie kursplan. Därför arbetar man för att i största möjliga mån ersätta VFU:n med alternativa moment.
– Vissa moment kommer att behöva tas om framöver. Men vi har slagits av vilken otrolig kreativitet som finns när vi försöker ta fram alternativ, säger Bertil Lindahl.
Beslutet är fattat för fyra veckor framåt från och med måndag, därefter behöver man åter ta ställning i frågan, men Bertil Lindahl anser det troligt att det kommer gälla terminen ut. Ett möjligt alternativ är att man i juni, veckan efter att vårterminen officiellt är slut, eventuellt kan erbjuda praktik då istället.
– Sedan har ju rektor öppnat upp för möjligheten att man ska kunna undervisa på lördagar och söndagar också. Vi måste försöka hitta pragmatiska och praktiska lösningar på det här. Men det är ju dessvärre så att hur vi än gör kommer det att bli besvärligt, säger Bertil Lindahl.

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…