Annons
Annons
Bild universitetshuset
Idag är det inte alla studenter som har någon anledning att besöka Universitetshuset – det tycker många av de tillfrågade i utredningen att man behöver ändra på.
Foto: Sandra Gunnarsson

Vill lätta på Universitetshusets högtidlighet


Just nu pågår en utredning om vad Universitetshuset ska spela för roll vid Uppsala universitet. Redan nu kan konstateras att huset bör komma fler studenter till gagn och att man måste tvätta bort lite av husets märkvärdighet.

Visst är det trångt och livfullt på välkomstmottagningar och populära föreläsningar, men den som besökt Universitetshuset en vanlig vardag har nog noterat att det känns ganska öde. Och det stämmer. Användandet av huset har minskat under de senaste åren. Därför har universitetsdirektören tillsatt en utredning för att utröna vad huset ska spela för roll framöver. Tom Petersson som är projektledare menar att en del av problemet är att Universitetshuset har fått en för högtidlig stämpel på senare år – något som lett till att få söker sig dit om de inte har ett specifikt ärende.
– De som jobbat i huset under lång tid saknar när det var mer liv. För 30 till 40 år sedan var det inget märkvärdigt att vara i Universitetshuset. Vi vill få bort det allt för högtidliga, det ska inte vara ett museum. Där måste alla hjälpas åt att ändra den attityden, säger Tom Pettersson, utredare vid planeringsavdelningen.
 

 Tom Petersson, utredare vid planeringsavdelningen. Foto: Uppsala universitet

"För 30 till 40 år sedan var det inget märkvärdigt att vara i Universitetshuset. Vi vill få bort det allt för högtidliga."

 


Annons

Annons


Under utredningen har de pratat med representanter för de olika vetenskapsområdena, fakulteterna och med personer som jobbar i anslutning till huset. De flesta är eniga om att Universitetshuset i första hand bör fyllas med undervisning och studenter, därefter ceremonier, möten och konferenser.
– Många tycker att alla studenter bör ha någon undervisning där i början och en avslutningsceremoni i slutet – att studenterna ska få möjlighet att vara där minst två gånger under sin studietid
Att det inte används på så sätt redan nu kan bero på att det varit krångligt att boka lokal – något som man håller på att se över nu. Tom Petersson tror också att man måste bli bättre på att kommunicera ut vad huset har för potential, speciellt nu efter renoveringen.   
– Det är inte känt inom universitetet hur bra undervisningslokalerna är.
Det som saknas vid Uppsala universitet är ju studieplatser, finns sådana förslag?
– Ja så är det ju, ska vi få dit studenter måste de ha möjlighet att sitta kvar även efter föreläsningarna. Det finns förslag på sådant och är vi eniga om att det är det vi vill, får vi ta en diskussion om det med fastighetsägaren.

Det är Statens fastighetsverk som äger Universitetshuset som också klassas som ett statligt byggnadsminne – att bygga om hur som helst är inte möjligt. Exakt vilka av förslagen som blir verklighet kommer bli tydligare i juni när utredningen lämnas över till universitetsdirektören.

Fakta

Mellan 2014 och 2019 har användandet av Universitetshuset minskat med en tredjedel sett till antal bokade timmar. Det är institutionernas utnyttjande som har minskat mest, men även Akademikonferens och externa aktörer har minskat sitt användande.

När Segerstedthuset byggdes flyttade också en stor del av rektors verksamhet från Universitetshuset.

Läs mer

2020-05-20 15:27
Nu har valprocessen av en ny rektor börjat närma sig sluttampen. Idag presenterades de tre slutkandidaterna som är…
2020-05-20 11:45
Kommer det bli distans- eller campusbaserad utbildning till hösten? Rektor Eva Åkesson menar att det är för tidigt att…
2020-05-19 11:15
Hur har utbildningskvaliteten påverkats av att universitetet gått över till distansundervisning? Och hur mår studenterna…