Annons
Annons
Bild fusklapp
Studenten ville absolut inte ge fusklappen till tentavakten. Nu anmäls studenten till disciplinnämnden.
Foto: Lina Svensk

Fuskanmälningarna fortsätter hagla in


Likadana felaktiga svar kan avslöja – så även om man sliter fusklappen ur händerna på tentavakten. Antalet anmälningar om misstänkt fusk fortsätter att öka. Ergo sammanfattar de senaste dagarnas ärenden som skickats in till Uppsala universitets disciplinnämnd.

I onsdags rapporterade Ergo om att fuskanmälningarna ökat sedan undervisningen gick över till distans. Sedan artikeln skrevs har det inkommit ytterligare 14 anmälningar om misstänkt fusk, vilket är ovanligt många.

Sex av anmälningarna kommer från Institutionen för informationsteknologi. Vid rättning upptäcktes att fyra studenter misstänks ha samarbetat vid en tenta som på grund av distansundervisningen skrevs hemifrån. Studenterna hade skrivit likadana inkorrekta lösningar på flera problem. Vid en av uppgifterna hade de skickat in en korrekt lösning, men använt uttryck som ingen annan som skrev tentan hade använt. Vid samma tenta misstänks också samarbete ha skett mellan två ytterligare studenter. Även i detta fall ska deras svar ha innehållit likadana inkorrekta uttryck.

Vid institutionen för Farmaceutisk biovetenskap misstänks tre studenter ha samarbetat vid en hemtenta. Vad som föranledde misstankar var att de skickat in likadana lösningsförslag och likadana felaktiga svar. Detta trots att tentan skrevs genom Safe Exam Browser som innebär att datorn låses för allt annat än tentan. (Detta hindrar dock inte kommunikation genom andra devices) Innan en anmälan skickas in får studenten alltid möjlighet att ge sin version av händelseförloppet. I detta fall var det bara en av studenterna som valde att svara. Hen uppger att de alla pluggat tillsammans och skrivit sammanfattningar i ett dokument, men att de inte haft tillgång till det under själva skrivningen.   

Bland de nyinkomna anmälningarna finns också en eftersläntrare som rör en tenta som skrevs då salstentor fortfarande var igång. Innan skrivningen började ska studenten ha frågat tentavakterna om det fanns något wifi i salen då hen upptäckt att det inte fungerade i entrén. När skrivtiden startade gick studenten och hämtade extra kladdpapper. Studenten hämtade också servetter flera gånger och ska ha varit inne på toaletten i en kvart. Tentavakten observerade ett papper i annan färg gömt bakom de andra på bänken och tog upp det. Studenten ska då ha slitit tillbaka det så att pappret gick sönder. Vakten bad att få det, studenten svarade nej och knölade ihop pappret. Tentavakten gick för att hämta huvudtentavakten och när de kom tillbaka var pappret borta. (I anmälan finns de två små hörnen som blev kvar av pappret i tentavaktens hand inscannade). I ett senare möte med studierektor erkänner studenten att hen hade med dig en fusklapp.  

De övriga av de 14 anmälningarna rör främst misstankar om plagiat. Samtliga fuskanmälningar kommer att behandlas av Uppsala universitets disciplinnämnd.

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-06-23 11:56
Det blir en sommar fylld av rekryteringsarbete på Uppsala studentkår. Ergo pratat med ordförande Jacob Färnert för att…
2021-06-23 11:20
A dorm in the Flogsta high-rises is inhabited by clones from a successful experiment at BMC. One of your classmates…
2021-06-23 10:27
En korridor i Flogsta höghus bebos av kloner från ett lyckat experiment på BMC. En av dina kursare hävdar bestämt att…