Annons
Annons
Bild fum
Digitala möten nu standard – men denna gång var det inte riktigt så slätstruket och åsiktslöst som under de tidigare fum:en detta år.
Foto: Print screen

Aprilfum: S-ura miner och UUS på tunga poster


S-studenter surnade till efter att UUS knep alla åtråvärda poster och fum sa ja till en motion som föreslår att Uppsala studentkår ska läggas ner. Det var ett fullmäktigemöte i “gammal” anda som hölls på torsdagskvällen – ett möte med potential som dock mynnade ut i pyspunka när kårvalresultatet som alla väntat på presenterades på undermåligast möjliga vis.

Ergoredaktionen hade försökt få reda på resultatet från kårvalet tidigare under torsdagen, men gick bet i sin jakt och blev informerade om att resultatet skulle offentliggöras under kvällens fullmäktigesammanträde. Ergo satt därför som på nålar när mötet öppnades för att få vara först på rapporteringsbollen, vilket visade sig vara totalt överflödigt, men vi återkommer till det senare.

Verksamhetsårets sista kårfullmäktige var i alla fall klart beslutsfört när mötet drog igång  17.15 över Zoom. Det var många valärenden som skulle avhandlas till följd av det beslut man förra året fattade för att få till ett “mer syftesenligt konstituerande fullmäktige”. Ett väldigt oklart namn på en proposition, men vad den i praktiken innebär är att man har flyttat vissa av de tunga valen som traditionellt sett görs på konstituerande fullmäktige i maj (det första fum för verksamhetsåret där man bland annat utser kårstyrelse) till aprilfullmäktige. Det tyngsta valet av de som flyttats är valet av en ledamot och en suppleant till Uppsala universitets styrelse, konsistoriet. (Den som vill läsa en mer ingående förklaring av proppen kan göra det i vårt fumreferat från september 2020). Redan i september, när propositionen antogs, ställde sig S-studenter kritiska till förslaget då Anton Sánchez Sulejmani undrade:

– Varför ska ett avgående fullmäktige få bestämma vilka som ska få sitta i konsistoriet?

En åsikt de skulle visa sig hålla fast vid under gårdagens möte.

"Det är samma parti som ställer frågor till sina egna kandidater, det kommer ingen ny information som jag har någon nytta av."

Först ut bland valärendena var dock vem som skulle få sitta i styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning AB och Uppsala universitets stiftelseförvaltning. Varför är då detta poppis? Jo, stiftelseförvaltningens styrelse består av samma personer som i Uppsala universitets styrelse fast “under annan hatt”. Man får med andra ord sitta med storfärsarna och tycka till. Johannes Bäck från UUS och Clara Rydström från S-studenter kandiderade. Ergo som inte hade rösträtt skickades ut i ett breakout room och kom tillbaka och fick reda på att Johannes Bäck hade blivit vald.

När kandidaterna till den absolut tyngsta posten, ledamot i konsistoriet så presenterades stod det klart att det var två UUS:are som ställdes mot varandra. Nuvarande vice ordförande i Uppsala studentkår, Louise Ingemarsson, och Martin Häggkvist, styrelseledamot. De berättade båda om sina engagemansrika bakgrunder och fick därefter motta frågor. Jacob Färnert undrade om de båda kandidaterna observerat någon fråga i högskolesektorn som de tyckte var värd att följa.

– Det är viktigt att värna den akademiska friheten och det är viktigt att bevaka resursfördelningen, särskilt när utomstående krafter försöker påverka denna, sa Louise Ingemarsson.

– Jag tycker Louise har en del viktiga poänger, men jag vill lyfta studenternas arbetsmiljö. Studenterna har drabbats hårt av pandemin och jag ser gärna att de frågorna lyfts på en övergripande nivå, sa Martin Häggkvist

Såhär höll det på en liten stund – frågor och svar, fram och tillbaka tills Anton Sánchez Sulejmani fick nog.

– Det är samma parti som ställer frågor till sina egna kandidater, det kommer ingen ny information som jag har någon nytta av. Jag vill väcka frågan om streck i debatten.

Mötet gick på hans linje och gick till omröstning (dock efter att det visat sig att en icke-UUS:are, AFKs Daniel Åkerman, faktiskt hade en fråga till kandidaterna) – kort därefter blev Louise Ingemarsson vald till ordinarie ledamot i konsistoriet.

Man gick då över till val av suppleant till den valda ledamoten. Nu blev återigen UUS Martin Häggkvist nominerad av partikamraten och kårordförande Jacob Färnert. Denna gång ställdes han mot vice ordförande i kårstyrelsen Klara van Blaricum, tillika S-student. Hon lyfte bland annat det faktum att hon suttit i Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS), Uppsalakårernas samarbetsorgan, som en styrka.

– När man representerar studenterna i konsistoriet representerar man inte bara sin egen kår, utan vi reppar alla studenter. Eftersom jag suttit med i UUFS [har jag ett brett kontaktnät och vet vad som är viktigt även för de andra kårerna, sa Klara van Blaricum

Men det verkade vara kört för S-studenter att få några poster under kvällen.
Återigen blev en UUS:are, Martin Häggkvist, vald vilket fick Anton Sánchez Suljemani att ånyo ta till orda:

– Vi fattade i höstas beslut om att flytta vissa val för att öka demokratiseringen och transparensen. Vi i S-studenter vände oss redan då emot det här beslutet och det här är anledningen. Ett parti är tydligt mer benäget att ta de här posterna, trots att syftet var att vilken student som helst ska kunna få dem. Det enda det här har lett till är att man som kårordförande kan få konsistorieposten rakt av. Det känns inte rätt.

Kritiken lämnades hängande i luften i några sekunder innan mötet raskt gick vidare till övriga punkter. Den som är intresserad av att följa en vidare debatt i frågan kan kolla in Ergos Twitter.

Återstående valärenden var sådana som inte kunde genomföras då det var poster som vanligtvis tilldelas kårens ordförande (vem det blir vet vi inte förrän efter konstituerande fullmäktige i maj, men dessa poster tilldelas blivande ordförande genom ex officio – i sitt ämbete) och andra kårpersoner som ännu inte är tillsatta.


Annons

Annons

Man gick därefter över till propositioner och röstade nu igenom proposition om strategisk verksamhetsplan för andra gången – detta innebär att nästkommande styre kommer att staka ut mål som säger hur US ska jobba tre år framöver.

Så kom den då till slut – verksamhetsårets första motion under verksamhetsårets sista möte. Motionärer var före detta ordförandeduo Johannes Bäck och Mårten Andersson som hade gett sitt förslag det sensationella men missvisande namnet “Lägg ner Uppsala studentkår”.

– Det är tråkigt att det inte har motionerats så mycket på sistone. Jag och Mårten formulerade den här eftersom det var något vi tänkte på när vi satt som ordförande. Det rör sig om ett tillägg i kårens åsiktsprogram – att Uppsala studentkår ska verka för att universitetets arbetsordning förändras för att det inte ska vara möjligt att skapa kårer som har mindre verksamhetsområde än universitetets vetenskapsområden, sa Johannes Bäck (UUS).

"Är tanken att universitetet ska lägga ner kårer som inte lever upp till den här definitionen."

Vad förslaget i praktiken innebär är alltså att Uppsala studentkår ska vara av åsikten att universitetets tre vetenskapsområden – (1) humaniora och samhällsvetenskap, (2) medicin och farmaci, och (3) teknik och naturvetenskap – ska diktera kårernas verksamhetsområden. Det vill säga en kår ska inte kunna representera bara en eller ett par institutioner, så som det är i nuläget för i princip alla kårer förutom Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Ett system liknande det föreslagna finns redan på plats vid Lunds universitet.

– Jag kan tycka att UU har lyst med sin frånvaro i frågan om kårstatus och jag tycker att Lunds system är bättre än UUs. Det här förslaget kan nog vara en krok i att förbättra förutsättningarna för en starkare studentröst och bättre studiebevakning, så jag yrkar på bifall, sa kårordförande Jacob Färnert (UUS).

Joel Cevey Tärnholm (UUS) undrade vad en eventuell ändring av systemet för kårstatus skulle göra med existerande kårer:

– Är tanken att universitetet ska lägga ner kårer som inte lever upp till den här definitionen?

Något som säkert de två gästande åhörarna från Gotlands studentkår Rindi och Farmis (Farmacevtiska studentkåren) också undrade med tanke på att de hade tagit några timmar av sin torsdagskväll till att genomlid...leva US fullmäktige.

– I Lund tvingade de kårerna att slå ihop sig. Om vi tar UU så vore det till exempel naturligt att Farmis och medicinska sektionen slås ihop. För hum-sam kanske man antingen skapar en helt ny kår eller så jobbar man för att Juridiska föreningen och Ekonomerna går upp i US igen, svarade Johannes Bäck.

Ingen tycktes vara av åsikten att det var en usel idé i alla fall och fullmäktige biföll förslaget om vad man ska tycka i kårstatusfrågan.

Efter att presidie och styrelse dragit sina PM (finns här för den som vill veta mer om vad de sysslat med senaste tiden) blev då slutligen dags för det som alla, eller i alla fall Ergo, väntat på: valprotokollet som skulle avslöja resultatet i årets kårval. Till skillnad från tidigare år då detta moment varit lite festligt, spännande och innehållit en liten valvaka med tillhörande redovisning (ibland till och med en näve chips och alkfri äppelcider i plastmugg!), blev det igår reducerat till “nu finns valresultatet i mötesmappen”. Det var ungefär som att hoppas på godis och få en av kårens gröna profilkarameller.

Kort därefter kunde verksamhetsårets sista fullmäktigemöte avslutas.

Vi vill dock inte snuva er på konfekten. Hur det gick i kårvalet kan du läsa här.

Uppsnappat

 

“Vad är det som händer nu?” – Pavlos Cavelier Bizas har missat mötets ajournering. Samma undran som ekar hos Ergo konstant under fum.

“Det är bara jag som dummar mig” – Frågemaskin Joel Cevey Tärnholm kommer på att Klara van Blaricum redan svarat på den fråga han tänker ställa.

Läs mer

2021-05-07 10:30
I veckan presenterade Uppsala studentkår och Sektion Lära en rapport om lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning…
2021-05-05 14:04
Som lärarstudent finns det stor chans att du tvingas undervisa utan din handledare när du är på praktik. Det visar en ny…
2021-05-05 11:36
Uppsala studentkårs kanslichef Casper Wahlund har hastigt gått bort vid en ålder av 62 år. Beskedet nådde kårens…