Annons
Annons
Covid + unihuset
Vad lättnaderna gör med liggande rektorsbeslut vid UU är ännu oklart.
Foto: Creative commons/Lina Svensk

Rektorsbeslut kring lättade restriktioner väntas


Regeringen förbereder nu en lättnad av coronarestriktionerna där det första steget tas på tisdag nästa vecka. Men exakt vad det innebär för UUs del vet vi först under nästa vecka.

Regeringen beslutade igår, torsdag, att man från och med första juni planerar att lätta på flera av de nu rådande coronarestriktionerna. Detta då smittspridningen utvecklats i en mer positiv riktning än vad regeringen och Folkhälsomyndigheten hade räknat med. 

De lättade restriktionerna innebär bland annat att man från och med tisdag kommer att tillåta upp till 500 personer på publikevenemang utomhus (om sittplatser kan erbjudas) och att restauranger får ha öppet till 22.30. Dessutom ska universitet och högskolor få tillåtelse att återuppta på plats-undervisning, men exakt vad det innebär för Uppsala universitet är ännu inte klart. Under förra veckan, innan beskedet om lättnader hade kommit, beslutade man vid UU att förlänga de rådande restriktionerna vid lärosätet med distansundervisning fram till 29 augusti. Hur man ställer sig till att regeringen nu lättar på restriktionerna redan i juni vet man först i nästa vecka.

"...det finns många parametrar att ta hänsyn till"


Annons

Annons

– Det här kommer att diskuteras på måndag då rektor har kallat till ledningsråd. Just nu ligger det rådande beslutet fram till 29 augusti, säger universitetets coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

Huruvida man förväntas omvärdera förra veckans beslut gällande sommaren vågar han inte sia i. 

– Det är tydligt att riktningen man går i är tillbaka till mer campusundervisning men det finns många parametrar att ta hänsyn till – i vilken omfattning man vill återgå, hur snabbt, vilka beslut som är fattade på decentraliserad nivå, och så vidare. Det är därför rektor kallat till ledningsråd, för att få en övergripande bild av situationen. Han har beslutsmöte på tisdagen, så om några ändringar ska göras kommer han ha möjlighet att lyfta det då.

Läs mer

2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…