Annons
Annons
Bild Fredrik Blomqvist
Coronasamordnare vid UU, Fredrik Blomqvist, menar att de studenter som ska läsa sommarkurser får räkna med att de kommer ges digitalt.
Foto: Creative commons/Uppsala universitet

Digital undervisning i sommar


Uppsala universitet har bestämt att fortsätta bedriva undervisning på distans sommaren ut. Förhoppningen är kunna återgå till mer normal undervisning i höst.

I början av februari beslutade rektor att undervisning och examination i första hand ska ges digitalt. Det har dock varit möjligt för lärare att söka dispens för vissa undervisningsmoment och examinationer.

I början av veckan bestämde rektor att man förlänger nuvarande restriktioner fram till 29 augusti. Coronasamordnare Fredrik Blomqvist skriver i mail att man valt att sätta ett datum så pass långt fram för att kunna planera sommaren.
 
– Universitet tänker och planerar i cykler. Detta beslut omfattar sommarperioden och ger således verksamheten planeringsförutsättningar för sommarperioden, skriver han och fortsätter:

– Höstterminen startar den 30 augusti och utifrån att det finns ett starkt önskemål om att i större omfattning återgå till en ökad grad av campusundervisning och fysiska salstentamina sattes datumet till den 29 augusti.
 
Beslutet om digital undervisning kan dock komma att ändras om coronasituationen skulle lätta. Han skriver dock att de som planerar att läsa sommarkurser nog kan anta att de kommer att ges digitalt.

Det finns som sagt fortfarande moment som kan hållas på plats. Ett tillägg i rektorsbeslutet som togs denna vecka är att man måste se till att det är minst två meter mellan borden i tentasalarna. Detta för att ytterligare förbättra säkerheten. Fredrik Blomqvist skriver dock att man inte känner till några fall där studenter smittats efter tenta. För närvarande är det få tentor som ges på plats.

– Exakt antal kan jag inte uttala mig kring men störst andel av salstentamen på plats sker inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
 
Förhoppningen är att det kommer bli möjligt att återgå till mer och mer normal campusundervisning i höst.

– Det som avgör när det blir möjligt är pandemins utveckling och de bedömningar som görs av Folkhälsomyndigheten samt vilket planeringshorisont som krävs i verksamheten för att åter kunna ställa om från digital undervisning till campusundervisning, skriver Fredrik Blomqvist.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…
2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…