Snerikes valborgsbeslut upprör nationsaktiva

Det var när Snerikes nation igår, måndag, publicerade ett inlägg på Facebook som nyheten offentliggjordes - KK-korten kommer att vara ogiltiga under nationens valborgsfirande.
Nyheter
2023-04-25 16:54

Kuratorskonventents presidium har fått efterträdare

Kuratorkonventets konstituerande sammanträde ägde rum under onsdagen och tre namn har nu valts som efterträdare till nuvarande KK-kontoret.
Nyheter i korthet
2023-04-20 13:05

Miljonstöd till nationerna

Nationerna och kuratorskonventet kommer att tillsammans få två miljoner kronor av universitetet. Pengarna ska gå till att erbjuda studieplatser och säkra mottagandet av nya...
Nyheter
2020-12-16 17:05

Dukar upp för engagemang

Stress över studier, eller ovilja att ta på sig för tunga arbetsuppgifter – nationsengagemang är inte en självklarhet, men det behöver inte vara så betungande. Med en duk sydd av...
Nyheter
2019-10-28 16:08

Blev hotad – önskar bättre rutiner kring alkohol

Erik jobbade i baren på en nation och fick motta hot efter att ha nekat en besökare att köpa alkohol. Han är missnöjd med hur nationsledningen hanterat ärendet. Förstekuratorn...
Nyheter
2018-12-17 11:31

Campus 1477 vann upphandling

Nu står det klart att Campus 1477 kommer att fortsätta driva träningsverksamheten i Blåsenhus. Verksamhetschefen Simon Andersson tror att deras styrkor är bredd och erfarenhet.
Nyheter
2018-11-27 11:17

Nya standar på gång

Två nya standar ska tas fram och representera samtliga kårer och nationer vid Uppsala universitet. Dessa väntas kosta runt 1,2 miljoner kronor och ska finansieras med donationer...
Nyheter
2018-11-26 13:48

Vill samtala om nationernas framtid

Dyra hus, minskat engagemang bland studenter och allt fler kårer har påverkat nationerna negativt. Inspektorerna hoppas nu att samtal med universitetet ska reda ut frågor om...
Nyheter
2018-05-29 10:54

Så arbetar nationerna efter inationensintresse

I början av året publicerades uppropet inationensintresse där över 800 nationsmedlemmar vid Uppsala universitet vittnade om ofredanden och tystnadskultur. I kuratorskonventets...
Nyheter
2018-04-19 15:12

I nationens intresse att stoppa trakasserier

Gamla salen på Norrlands nation var fullsatt när Kuratorkonventet bjöd in till samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden. Deltagarna önskade tydliga rutiner, stöd för offer...
Nyheter
2018-01-24 13:06

Uppsalaekonomerna får en chans

Föreningen Uppsalaekonomerna portas inte från nationerna. Kuratorskonventet beslöt på onsdagen att godta den åtgärdsplan som föreningen har lämnat in.
Nyheter
2017-11-23 17:59

”Förändringen måste komma från dem själva”

Det är i dagsläget oklart om Uppsalaekonomerna kommer ha tillträde till nationerna under 2018. Curator curatorum Markus Sjölén Gustafson anser att den åtgärdsplan de har begärts...
Nyheter
2017-10-27 11:35