Fyra mille till kårer och nationer

När höstterminen startar kommer delar av utbildningarna genomföras IRL. För att undvika risk för trängsel har kårer och nationer tillsammans fått fyra miljoner för att kunna...
Nyheter i korthet
2020-06-17 13:02

Lärarstudenterna ska bli fler – eller?

Lärarutbildningarna ska få fler platser enligt regeringens budgetproposition. Men intresset för att bli lärare är svagt.
Nyheter
2016-09-21 17:11