Annons
Annons

INSÄNDARE: Tillåt studenter att använda fler grupprum på Blåsenhus!


Det här är en insändare. Alla åsikter är skribentens egna.

På Blåsenhus finns idag ca 62 grupprum, konferensrum och klassrum; perfekta för att kunna studera i under tystnad eller samlas i som grupp för att bedriva undervisning eller ha möten. Av dessa 62 rum är endast 27 rum utrymmen som vi studenter har tillgång till. I resterande 35 rum kommer endast behörig personal in och många gånger är de rummen helt tomma. Jag tycker att även vi studenter ska få tillgång till dessa utrymmen som i dagsläget endast kan tillträdas av de anställda!


För oss studenter innebär dagens brist på grupprum för det första att det oftast krävs flera veckors framförhållning för att över huvud taget lyckas få tag i en av de få bokningsbara lokaler som finns. Men många gånger leder de till att vi inte får tag på ett grupprum överhuvudtaget. Det som verkligen stör mig är hur ofta dessa grupprum för studenter är helt uppbokade medan liknande utrymmen för anställda, står helt tomma!  


För det andra borde det vara självklart att även vi studenter ska få tillgång till dessa lokaler med tanke på hur stor andel studenter det finns i förhållanden till andel anställda. I dagsläget studerar cirka 2500 studenter på Blåsenhus och det jobbar endast 400 anställda. Trots detta är alltså endast 27 av de totalt 62 grupprummen möjliga att för oss studenter ta oss in i; en matematik som rimmar dåligt!


Jag har full förståelse för att det ska finnas utrymmen som i första hand ska vara avsedda till personal, det säger jag ingenting om. Men att dessa utrymmen inte ens ska kunna nyttjas av studenter när de är tomma ser jag i dagsläget ingen fördel med. Idag finns möjligheten att utanför varje rum kunna skanna en QR-kod för att ta reda på hur rummen är bokade, vilket gör att vi studenter vet när rummen är lediga och inte och har lätt att anpassa oss.


Sist men inte minst anser jag att vi studenter och våra möjligheter till lyckade studier bör prioriteras likvärdigt med de anställdas förutsättningar till att utföra sitt jobb på bästa sätt. För att detta ska vara möjligt är jag övertygad om att jag pratar för många av oss studenter när jag säger att fler studenter bör ha lika stor möjlighet som de anställda att ha tillgång till att sitta i dessa tysta, ljusa och trivsamma miljöer. För inte nog med att de rum som idag är tänkta endast för personal ofta står tomma, de är dessutom många gånger betydligt ljusare och trevligare både när det kommer till inredning och ljusinsläpp.


Mitt förslag till lösning är alltså att de utrymmen som endast anställda har tillträde till i dagsläget även ska kunna nyttjas av oss studenter. Det skulle leda till att vi som studerar får betydligt lättare att hitta lediga rum, att det blir en betydligt mer proportionerlig fördelning och dessutom att vi studenter skulle ges ännu bättre möjligheter att få ut det bästa vi kan av de studier vi bedriver.
Fler lugna och trevliga studieplatser, även till för oss studenter!


 
/En frustrerad men hoppfull student  
 

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…