Kårval 2023

Information från Uppsala studentkår: Under vårterminen är det dags för val till Uppsala studentkårs fullmäktige. Nedan
Nyheter
2023-01-24 14:51

Stort medlemstapp för Uppsala studentkår

Antalet personer som hittills betalat sin kåravgift för vårterminen har nära halverats sedan förra året vid samma tidpunkt. Kårordförande Jacob Färnert tror att kåren varit för...
Nyheter
2021-02-12 15:25

Kårhuset drabbat av vattenskada

För Ergoredaktionen har det bitvis varit svårt att hålla koncentrationen uppe under den senaste veckan. Efter en vattenläcka i entrén på Uppsala studentkårs hus har golvet på...
Nyheter
2016-04-15 14:31

En miljon bättre än väntat

Verksamhetsplan och budget för 2015/2016 antogs på terminens första fullmäktigemöte. Det preliminära utfallet för innevarande år presenterades också: en miljon mindre i förlust än...
Nyheter
2015-09-09 10:57

Svalt intresse för studentrepresentation

Vid det senaste valmötet där studentrepresentanter i de universitetscentrala råden och organen väljs lämnades 23 ledamotsposter otillsatta.
Nyheter
2014-10-06 14:44

Förväntansfull trio tar plats i kårhuset

Det är tre taggade blivande presidialer som möter upp på kåren. Klara Ellström, Yasmin Hussein och Magnus Olofsson räds vare sig kritiken mot den nya koalitionen eller...
Nyheter
2012-05-16 10:46