UU ger miljonstöd till nationerna

Pandemin har slagit hårt mot nationerna som dras med stora ekonomiska förluster. Nu ger Uppsala universitet ett krisstöd på fyra miljoner kronor.
Nyheter
2021-03-30 11:17

”Gästantalet har redan minskat drastiskt”

Stopp för alkohol efter 22 – hur kommer det påverka nationerna? Det är blandade känslor när Ergo kontaktar några av Uppsalas förste kuratorer. Vissa ställer sig frågande till om...
Nyheter
2020-11-13 15:51

”Vi kommer att lära oss värdera det vi har”

Vissa håller stängt, andra öppet med begränsat intag av gäster. Samtidigt försöker de flesta nationer hitta sätt att fortsätta erbjuda någon sorts service så som billiga matlådor...
Nyheter
2020-04-14 13:39

Tungrott jobb kräver samverkan

Att det är stora utmaningar som Uppsalas studentliv står inför blir uppenbart när Fredrik Pettersson presenterar kår-och nationsutredningen. Kontentan blir att samarbete över...
Nyheter
2019-03-27 10:21

Blev hotad – önskar bättre rutiner kring alkohol

Erik jobbade i baren på en nation och fick motta hot efter att ha nekat en besökare att köpa alkohol. Han är missnöjd med hur nationsledningen hanterat ärendet. Förstekuratorn...
Nyheter
2018-12-17 11:31

Två åtalas för falska nationskvitton

En man och en kvinna i 20-årsåldern ska ha använt förfalskade kvitton på betalda avgifter till Uppsala studentkår och

Nyheter i korthet
2018-11-15 12:54

I nationens intresse att stoppa trakasserier

Gamla salen på Norrlands nation var fullsatt när Kuratorkonventet bjöd in till samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden. Deltagarna önskade tydliga rutiner, stöd för offer...
Nyheter
2018-01-24 13:06

Vill verka för trygga nationer

Jämlikhetsarbetet på nationerna måste förbättras, menar det nytillträdda kuratorskonventet. Det blev än mer tydligt i samband med uppropet inationensintresse.
Nyheter
2018-01-17 13:55

Uppsalaekonomerna får en chans

Föreningen Uppsalaekonomerna portas inte från nationerna. Kuratorskonventet beslöt på onsdagen att godta den åtgärdsplan som föreningen har lämnat in.
Nyheter
2017-11-23 17:59

”Förändringen måste komma från dem själva”

Det är i dagsläget oklart om Uppsalaekonomerna kommer ha tillträde till nationerna under 2018. Curator curatorum Markus Sjölén Gustafson anser att den åtgärdsplan de har begärts...
Nyheter
2017-10-27 11:35

Oklart om Uppsalaekonomerna ska portas

Kuratorskonventet skjuter upp beslutet om avstängning av Uppsalaekonomerna, som anklagas för bland annat sexuella trakasserier, från nationerna. Men om ingen bättring sker ligger...
Nyheter
2017-10-25 18:37

Om Uppsalas studentliv var en släktmiddag

Studentlivet är ofta kul och givande, men ibland måste det bara uthärdas – ungefär som en släktmiddag. Allt hänger på vem du får till bordet...
Listan
2017-09-12 17:05