”En strid vunnen, nu tar vi tag i bostadsfrågan”

Uppsala studentkårs ordförande Daniel Simmons ger en eloge till konsistoriet för att de hörsammat studenters och universitetsanställdas kritik i rektorsvalsfrågan. Nu tar kåren sikte mot bostadsfrågan.

Daniel Simmons (Uppsala universitets studenter) är ordförande för Uppsala studentkår.

Skriv till Ergos debattsida!
Max 3 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i och språkgranska manus. Mejla till cred@ergo.us.uu.se. Nästa manusstopp 16/11. Debattera också här på ergo.nu.

Det är onekligen en händelserik tid att vara student i Uppsala. Den senaste tiden har vi sett hur processen för att välja rektor vid Uppsala universitet har blossats upp och blivit en riksnyhet på kort tid. Bortsett från våra lokala medier som Ergo och UNT har detta även uppmärksammats i Fokus, DN, SvD, Dagens industri, ETC med flera.
Det första förslaget skulle urholkat studenternas och lärarnas inflytande över rektorsprocessen. Studenter, lärare, forskare, doktorander, dekaner och även före detta rektorer har alla varit samstämmiga i sin kritik mot hur processen har skötts. Jag är väldigt stolt över oss alla vid universitetet som uttalade sig under den gångna månaden. Debatten har varit saklig, ansvarstagande men ändå kritisk till det vi uppfattat som problem. Vi studenter har varit vägledande och konstruktiva då vi i vår debattartikel i UNT den 3 oktober krävde en ordentlig remiss om förslaget till oss inom universitetet. På sitt möte nu den 27 oktober beslutade universitetets styrelse, konsistoriet, att skicka ut ett omarbetat förslag på rektorsprocess till studentkårerna samt inom universitetet för kommentarer.
Konsistoriet förtjänar här en eloge för sitt beslut i oktober där de hörsammat våra röster och förslag på ändringar, men också för att de bromsat processen så att den kan få tydlig legitimitet och förankring i alla led på universitetet.
Nu väntar en dryg månad av diskussioner och författande av remissvar runtom för att ge ordentliga synpunkter på hur valet av rektor ska gå till vid vårt universitet. Detta val är något som angår oss alla vid lärosätet. Om du har en åsikt om detta – tveka inte att höra av dig till din närmsta sektion, kår, studentrepresentant eller till mig och mina kollegor på kårhuset. Vi vill höra vad ni tycker!

Samtidigt som diskussionerna kring rektorsprocessen fortgår får vi inte glömma nästa stora händelse som drabbar oss studenter. Den 22 november ska nämligen Studentstadens nära 4 000 studentbostäder slussas in i kommunens nya bostadsförmedling. De kommer då att omfattas av dels en årsavgift på 290 kronor samt en förmedlingsavgift på 1 250 kronor för varje gång man tecknar ett nytt hyresavtal. Detta är en av de största förändringarna på studentbostadsmarknaden i Uppsala på länge och det är en förändring som kåren varit kritisk till.
Tanken med en samlad bostadskö är god och där har vi varit positiva till kommunens planer. Men det är genomförandet som är problematiskt. Kommunen hävdar att de har ett studentperspektiv i denna nya bostadskö. Tyvärr har vi svårt att se detta. Var är  studentperspektivet i att ålägga oss med en förmedlingsavgift som är mer än en tredjedel av genomsnittshyran för ett korridorsrum? Vidare flyttar studenter betydligt oftare än någon annan grupp, och riskerar därför att åka på denna avgift ännu oftare. Studenter är redan idag en väldigt utsatt grupp när det gäller bostäder och har som studiemedelstagare en ansträngd ekonomi. Ingen heltidsstudent ska behöva jobba för att täcka hyran idag, och ingen ska behöva göra det för att täcka avgifter heller.
I de kommande veckorna kommer vi att jobba hårt för att få bort dessa avgifter från studenterna och vi kommer att vilja höra från er även i denna fråga. Hittills har inte kommunen hörsammat kritiken från varken oss eller universitetet. I senaste Ergo skrev företrädare för förmedlingen att man siktar på att få bort avgifterna så fort ekonomin tillåter. Detta är ett diffust och otillräckligt svar. Uppsalas studenter förtjänar bättre besked.

Daniel Simmons
Ordförande, Uppsala studentkår