Hjälp, jag är myndighetsanställd!

Ledare. "Det bör inte komma som en överraskning för de anställda att handlingar som förvaras hos, har inkommit till eller upprättats hos en myndighet är allmänna och därmed tillgängliga för media och övrig befolkning."

Ta ert ansvar för glasåtervinningen i studentområdena

Debatt. Studenterna glassorterar förgäves i Triangeln, skriver studenten Wilhelm Hultin, som kritiserar den glassorteringscontainer som företaget Relita tillhandahåller i området.

Studenter, världen behöver oss!

Politisk krönika. "#metoo-uppropen har för alltid förändrat samhällsdebatten. Den obekväma känslan är kvar, men tiderna har förändrats."

Låt inte Akademiuppropet stanna vid ett upprop

Debatt. "Som student eller anställd står man oftast i beroendeställning till lärare eller mer seniora kollegor när man måste prestera för att klara tentorna och få sin examen eller ha kvar sin anställning. Rädslan för att förstöra för sig själv skapar lätt en tystnadskultur."

Jag vill förstå

Ledare. "Folk går liksom inte går runt och lajvar Voldemort, Sauron eller Fan själv när de forskningsfuskar eller river ut sidor ur bibliotekets enda referensexemplar av en kursbok. Motiven bakom dessa handlingar är förstås oftast långt mer komplexa än att man ville vilseleda eller förstöra för någon annan."

Dags att ge sektionerna makten

Debatt. "Vi vill att dagens kårval med partier ersätts med personval där sektionerna är valkretsarna. På detta sätt får vi ett fullmäktige som är förankrat i studentföreningarna och på riktigt representerar de studenter som kåren ansvarar för."

Studentvärldens herrsällskap gynnar elitism och diskriminering

Orättvisa. Herrsällskapen i Uppsalas studentliv upprätthåller ojämlika strukturer som gynnar medlemmarnas egna intressen, menar signaturen "Radikal humanist".

Ett respektfullt nationsliv

Satsningar. "Nationslivet är visserligen en bubbla, men den bubblan existerar inte i ett vakuum bortanför djupt rotade samhällsproblem – utan tvärtom kämpar även nationerna mot sexism. Men vår ståndpunkt är att ett tryggt, välkomnande nationsliv på lika villkor är det bästa nationslivet och vi vänder oss mot den bild som författarna målar upp om att vi skulle acceptera den här typen av beteende eller att vi skulle försöka tysta ner."

Et tu, Studentlivet?

Ledare. "Enligt en granskning som SvD har gjort har 17 svenska universitet och högskolor noll anmälningar om sexuella trakasserier sedan 2010, däribland Uppsala universitet. Inte konstigt att myten om huvudfotingen lever kvar. Men att inga anmälningar gjorts betyder givetvis inte att de inte har skett."

Den avgiftsfria utbildningen är alltid under hot

Politisk krönika. "Det enda en studieavgift kommer att göra för universiteten är att förvandla missnöjda studenter till missnöjda kunder. Detta riskerar att urholka den akademiska självständighet som universiteten alltid ska stå för."

Nationsaktiva: dags att bryta tystnadskulturen på nationerna

Debatt. "Tafsande herrsällskap, våldtäktsskämt, äldre män som vill ligga med minderåriga, att bli kallad jävla fitta som kvinnlig arbetsledare, manliga kollegor som sade att de ville ligga med en och kommenterade ens kropp" – en osund tystnadskultur råder kring sexuella trakasserier på nationerna, skriver ”Nationsaktiva som vägrar tystas ned”.

En kvarnsten med smak av frihet

Ledare. "Många egenföretagare tvingas jobba sju dagar i veckan för att över huvud taget gå runt. Många bränner ut sig, blir djupt skuldsatta eller deprimerade på kuppen. Den sidan visas sällan upp i glansiga karriärmagasin."