Svar till Föreningen Heimdal

"Den här verksamheten är inte lika lätt att se, för majoriteten av studenterna hamnar inte i problem. Men utan en stark kår så kan man inte få den hjälpen man behöver när det väl händer någonting." US ordförande Max Stenberg svarar Föreningen Heimdal. Läs mer

Kåren utan medlemmar

"I stället för att rationalisera verksamheten och nå en budget i balans vill man tilltvinga sig nya medlemmar, och pengar, mot de presumtiva medlemmarnas vilja." Pontus Westerholm, Föreningen Heimdal. Läs mer

"Kompetensutvisningarna måste upphöra"

"Miranda är bara en i raden av kompetensutvisningar. Karolinska institutet, KI, har också haft problem med studenter som plötsligt hotas av utvisning." Läs mer

Studentkåren ska utvecklas, inte avvecklas

"Bilden av den fattige studenten är så pass etablerad att det verkar vara en naturlag att studenter ska ha skral ekonomi. En ny rapport från CSN visar att nästan hälften av alla studenter behöver jobba vid sidan av studierna för att få vardagen att gå ihop." Läs mer

Mer lokalt inflytande och mindre partipolitik

"UUS förespråkar att partisystemet ska avskaffas. När det sker kommer vi tacka för oss och lägga ned partiet." Läs mer

Nivåer av obegriplighet

"Om jag, som har bevakat kåren i fyra år, inte är helt på det klara med vad ett sektionsråd är, och ett sektionsråd som är ett organ i kåren inte har koll på hur kåren fattar sina beslut – hur ska då gemene student förväntas förstå vad kåren gör och hur kåren funkar?" Läs mer

Vi går till val på att knäcka den psykiska ohälsan

"Som det enda kårpartiet (vilket förhoppningsvis ändras nu när vi tar initiativ till diskussionen) går AFK till val på att knäcka den psykiska ohälsan." Läs mer

Pengaregn är inte lösningen på högskolans utmaningar

Replik. S-studenters föreställning om att "högern" vill försvara sina egna privilegier i frågor som rör högskolan saknar substans, menar representanter för Moderata Studenter Uppsala i en replik på S-studenters debattartikel från förra veckan.

Öppet hus - för vem?

"Under det gångna året har det blivit allt tydligare att studiemedlen inte är något som högern värnar. Trots att undersökningar från CSN tydligt pekar på att studiebidrag är en nyckelfråga för att få studenter från studieovana hem att söka sig till högre studier fortsätter borgerligheten att ignorera forskning." Läs mer

Ett hållbart studentliv ger ett hållbart samhälle

"Regeringens förslag innebär istället att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett SGI-skydd. Detta gäller oavsett om studenten tar ut studiemedel eller inte så länge studierna är på minst halvtid."
Malte Roos, Gröna Studenter och David Ling, Grön Ungdom Läs mer

Arbetet för trygga campus utan trakasserier måste fortsätta

"Bekämpandet av sexuella trakasserier kan aldrig vara ett individuellt ansvar. Alla som sitter på makt måste nu därför aktivt verka för förändring" skriver Nasra Ali, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs mer

Drömmen om att backa tre gånger runt en tall i fullmåne

Ledare. "Visst, jag får saker gjorda ändå. Men hur många gånger har jag inte slitit mitt hår över jobb utanför kontorstid för att jag vissa arbetsdagar har haft ett uppmärksamhetsspann motsvarande en tvååring på tjack?"