“Principiellt tveksamt från UKÄ”

Doktorandspalten. "Praxis har varit att den som varit antagen som doktorand i princip haft rätt att disputera livet ut. Den som en gång registrerats som doktorand har haft rätt att kvarstå i registren, även om resurserna dragits in."

Optimism trots golgatavandring

Doktorandspalten. En ny rapport ringar in en rad problem doktorander stöter på: usla eller irrelevanta kurser, missnöje med utbildningsbidrag, stressade eller ointresserade handledare, hög undervisningsbörda, bristande information på engelska, medioker vetenskaplig miljö vid institutionen.

Aningslöst av UKÄ

Doktorandspalten. "Avsikten är att spara pengar genom att övervältra finansieringen på doktoranden. Istället för doktorandtjänst blir det till att ta studielån."

Ett lättstyrt universitet är inget universitet

Doktorandspalten. "Akademiskt styre skiljer sig markant från linjestyrning, som går uppifrån och ner, och kräver lojalitet med ledningen. Det akademiska styret däremot, förutsätter frihet att ifrågasätta och ”tala sanning” till makten."

Forskare organiserar sig mot NPM

Per Löwdin: Den linjeorganisation som åstundas av somliga är snarare inlånad från militären än från framgångsrika bolag.

Utan doktorander stannar experimenten

Siffror. De som forskar mest är forskare och forskningsassistenter, vilka ägnar 70 procent av sin tid till det, följda av doktoranderna med 68 procent. Professorer ägnar endast 42 procent av sin tid till forskning och då ingår tiden som används för att söka anslag.

Lättare för utomeuropeiska studenter efter 1 juni

Doktorandspalten. Betydligt lättare för tredjelandsdoktorander att leva i Sverige – men det finns också smolk i glädjebägaren.

Alla är inte lika inför lagen

Per Löwdin: Regelvidrigheter som doktorander råkar ut för hanteras på ytterst skiftande sätt.

Pinsamt för UKÄ

Per Löwdin: Kritiker tystas med repressalier och om dessa inte fungerar – med avsked.

Mer forskning, men mindre frihet

Doktorandspalten. När det gäller den ekonomiska sidan av saken är det ingen tvekan om att alliansen hållit sina löften, konstaterar Per Löwdin. När det kommer till universitetet styrs blir betyget inte riktigt lika bra.

Syndicate content