UUS och kåren – idag och imorgon

Banta fullmäktige och decentralisera kåren, föreslår kårpartiet UUS.

Sedan förra kårvalet har UUS, Uppsala universitets studenter, suttit i Uppsala studentkårs styrelse och presidium. Det har varit en hektisk tid. Mycket tid har lagts på att säkerställa ett starkt studentinflytande i rektorsvalet. Dessutom fortsätter utredningen om kårens organisation. Samtidigt stannar inte kårens arbete med studenters psykiska hälsa, breddad rekrytering, studiebevakning, bostäder, lokalfrågor med mera.
 
Stycket ovan låter bekant. Låter inte det nästan lite som de frågor alla studentorganisationer arbetat med i nästan alla tider? Jo, det tror vi också. UUS tror att alla, i grunden, tycker lika om rätt mycket och om vilka frågor som är viktiga. Vilken fråga som är i fokus skiftar, men utmaningarna består.
Det som skiljer UUS från andra partier är att vi väljer att se bortom ideologier och maktförhållanden. Vi struntar i vad du röstar på i riksdagsvalet. Det enda mål vi har är att studenter ska få det bättre. Vi tror att det behövs en enad studentröst för att uppnå detta. Därför arbetar vi för en kår som är lätt att engagera sig i, där partifärg inte hämmar samarbete.
 
Vi ser dock att det finns mycket kvar att göra på vägen dit. Ett hinder på vägen är ett fullmäktige med låg närvaro. Det skapar osäkerhet och sinkar engagemanget för de som är där när de inte ens vet om mötet kommer vara beslutsmässigt. Därför föreslår vi att banta fullmäktige. Med färre mandat ökar sannolikheten att fullmäktige kan rösta och fokusera på det som är tänkt: studentfrågorna. I processen med en ny kårstruktur kommer UUS fortsätta sträva efter en decentraliserad, studentnära kår. Vi vill samarbeta med de andra kårerna för att tillsammans driva de viktiga frågorna: de som rör studenters vardag.
 På dessa grunder söker vi förnyat förtroende att vara en del av kårens framtida utveckling i kårvalet 2017. Delar du som läser vår vision om ett enat studentengagemang, med god förankring i studenters vardag? Välkommen att engagera dig i UUS!