Foto: ErgoarkivetLudvig Lundgren och Fredrik Hultman, AFK.

Vi vill verka för en seriös kår

Uppsala studentkår har ett icke-representativt valsystem som gynnar extrema grupperingar med liten reell förankring bland studenterna, skriver representanter för kårpartiet AFK.

Under allt för lång tid har utvecklingen i Uppsala studentkår gått åt fel håll. År 2010 avskaffades kårbligatoriet som inneburit att alla studenter tvingades bli medlem i en kår. Sedan avskaffandet har kårens medlemstal rasat. Färre nya studenter väljer att gå med i kåren för varje termin som går, och fler väljer att gå ur kåren. Bara under förra året har två nya kårer bildats, efter att två föreningar har erhållit kårstatus för delar av Uppsala studentkårs verksamhetsområde.
Det är en tydlig misstroendeförklaring mot kårens styrelsesätt. Kåren ska representera studenterna, men genom ett icke-representativt valsystem gynnas extrema grupperingar med liten reell förankring bland studenterna. Det märks inte minst på kårfullmäktige, där högtravande politiska kampanjer eller metadiskussioner om fler möten ges störst utrymme.
Det finns ingen självklar gräns mellan politiska och icke-politiska frågor. Däremot finns det en skillnad mellan frågor som är intressanta för studenter vid Uppsala universitet, och sådant som är totalt irrelevant. Svävande diskussioner om huruvida alla studielån ska ersättas med ett utopiskt studielönssystem är inte relevanta för kårens verksamhet. Trots det är det en återkommande fråga, medan studiebevakningen nämns i en bisats. Studenterna behöver ett starkt studentfack, inte en megafon.
Även i kårfullmäktige förekommer olika former av politiskt poserande. I dagsläget har ett parti valt att ”gå i total opposition” efter att de fick för få röster i förra valet för att kunna bilda majoritet. Därför vägrade de att förhandla med övriga partier efter förra valet, och vägrar att tillträda poster de tilldelas.
I och med det bristande engagemanget har dessutom kåren i regel svårt att tillsätta olika poster. Representanter vid akademiska högtider, Ubbos styrelse och till Stiftelsen studenten är bara några exempel på uppdrag som möte efter möte inte kan tillsättas. Under större delen av förra verksamhetsåret fanns det inte heller någon som samlade in kandidaturer, eftersom ingen ville bli valberedningens ordförande. Det är tragiskt att studentrepresentationen ska gå på knäna på grund av en föråldrad organisation.

Vår förhoppning har varit att det minskande förtroendet för kåren skulle tvinga fram nödvändiga förändringar. Förvisso har studiebevakningen förbättrats avsevärt sedan nuvarande kårstyrelsen tillträdde i fjol, och stora framsteg har gjorts för att göra finansieringen av Ergo hållbar.
Vi vill dock se större förändringar. Vi krävde redan innan kåren hamnade i kris att valsystemet skulle reformeras för att göras mer representativt. Runtom på universitetet finns programföreningar och nationer som uppbådar ett genuint engagemang bland studenterna. Uppsala studentkår måste kunna kanalisera ett sådant engagemang. Därför ställer vi upp på nytt i årets kårval. Studenterna behöver en röst för en seriös kår. Vi vill vara den rösten.

Ludvig Lundgren
Ordförande, AFK
Fredrik Hultman
Studentrepresentant i konsistoriet