Foto: Privat"Moderata Studenter vill att kvaliteten förbättras genom att universitetet ökar sin kvalitetssäkring", skriver Ludvig Lundgren (t.v.), Lucas Ljungberg (mitten) och Hanna Strömberg (t.h.).

Pengaregn är inte lösningen på högskolans utmaningar

"Istället för att låta pengar från andra fundamentala samhällssektorer regna över studenter, bör vi ställa oss frågan om vad syftet med akademin ska vara i modern tid", skriver representanter för Moderata Studenter Uppsala i en replik på S-studenters debattartikel från förra veckan.

I en debattartikel i Ergo den 16 mars uttrycker S-studenter en oro över Moderaternas tankar kring högskolepolitiken. Debattörerna tar bland annat fasta på en uppfattning om att “högern” vill försvara sina egna privilegier. En intressant föreställning som saknar substans i verkligheten. Ofta anses nämligen akademiker ha bättre förutsättningar att nå samhällets maktpositioner än människor som inte är verksamma inom akademin.

Med denna realitet i åtanke framstår det som underligt att S-studenter vill utöka bidragen till oss studenter och i vissa fall även införa studielön. Hur vill de att dessa bidrag ska finansieras? Genom höjda skatter för låg- och medelinkomsttagare, lägre anslag till gymnasieskolan eller genom en nedsatt sjukförsäkring?

Pengaregn är inte lösningen på högskolans utmaningar. Moderata Studenter anser att mycket annat kan göras för att vår studietid ska bli bättre. Först och främst måste kvaliteten på våra utbildningar höjas. Många av oss studenter är missnöjda över att våra utbildningar inte ger de kunskaper som krävs för att vi ska klara oss i den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden. Dessutom är det många som inte får jobb inom sitt examensområde.

Moderata Studenter vill att kvaliteten förbättras genom att universitetet ökar sin kvalitetssäkring. Saker som att säkerställa att alla har god tillgång till lärarledd undervisning och att det ställs högre pedagogiska krav på föreläsarna är av största vikt.

För att stärka grundutbildningarnas koppling till den moderna arbetsmarknaden och akademins behov, anser vi att lärosätena gemensamt ska besluta hur fördelningen av studieplatser ska se ut. Det skulle innebära att fördelningen genomförs på nationell nivå, utan att den högre utbildningens självständighet från staten utmanas. Ett annat sätt att förbättra den här kopplingen skulle vara att det läggs större vikt vid utbildningens kvalitet när de offentliga resurserna till lärosätena ska fördelas.

Slutligen, vill vi betona vikten av att förebygga den sociala snedrekryteringen till högskolor och universitet. För att fler människor, exempelvis de som kommit till Sverige från andra länder i tonåren, ska kunna komma in bör lärosätena ges chansen att förfoga mer fritt över antagningen. Detta skulle alltså innebära att det i större utsträckning än idag skulle används fler antagningskvoter än gymnasiebetyg och högskoleprov.

Högskolepolitiken innehåller många fler perspektiv än frågor om bidrag och studielön. Istället för att, i enlighet med S-studenter förslag, låta pengar från andra fundamentala samhällssektorer regna över studenter, bör vi ställa oss frågan om vad syftet med akademin ska vara i modern tid. Här måste lokala och nationella frågor som berör studenters vardag lyftas. Moderata Studenter hoppas på en sund fortsatt debatt om den högre utbildningens framtid.

Ludvig Lundgren, ordförande Moderata Studenter Uppsala
Lucas Ljungberg, 1:a vice ordförande Moderata Studenter Uppsala
Hanna Strömberg, 2:a vice ordförande Moderata Studenter Uppsala