Foto: Sofia Fanberg Jakob Stone är ordförande för Laboremus.

SSU, S-studenter och S: I Sverige ska ingen ung som mår dåligt vänta för länge på hjälp

Allt fler unga mår dåligt idag. Sedan 90-talet har andelen unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats och idag är nästan 200 000 barn och unga drabbade. Att så många unga och studenter mår dåligt är inte individuellt problem - det är ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Många studenter lider idag av olika typer av psykisk ohälsa och det förebyggande arbetet måste stärkas. Regeringen har redan fördubblat statens satsningar på psykisk ohälsa de senaste fyra åren, men det räcker inte, skriver representanter för Socialdemokraterna, SSU och Laboremus.

Vi socialdemokrater lanserar just nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd. Sverige är starkare när vi håller ihop. Barn och unga ska inte må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Därför presenterar vi en satsning för att elevhälsan ska kunna genomföra screening av elevers psykiska hälsa och att vården ska vara rustad för att utan lång väntan ge barn och unga det stöd de behöver. Vi vill också modernisera och digitalisera barn och ungas möjligheter att få vård och stöd samt förbättra det förebyggande arbetet när det gäller självmord. 

Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsoutmaning. Antalet barn mellan 10 och 17 år med psykisk ohälsa har fördubblats de senaste tio åren. För unga vuxna mellan 18 och 24 år handlar det om en 70-procentig ökning under samma period. Det är en allvarlig och oroväckande utveckling som för en stor grupp unga. 

Därför ger socialdemokraterna nu ett vallöfte till alla landets barn, studenter och unga – i Sverige ska ingen ung som mår dåligt vänta en dag för länge på stöd och hjälp. 


Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan
 

Precis som alla barn idag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan ska även elevhälsan arbeta med årliga hälsoundersökningar för att förebygga och säkerställa elevernas psykiska välmående. Hälsoundersökningen kan ta upp frågor om ens psykiska hälsa, eventuella missförhållanden i familjen samt hedersrelaterat våld och förtryck. På så vis får elevhälsan bättre verktyg för att hjälpa och upptäcka barn och unga som mår dåligt eller far illa. 

Unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen 

För många unga och studenter är det idag mer naturligt att ta en första kontakt digitalt via exempelvis ett chattforum än att fysisk uppsöka hjälp. För att förbättra tillgängligheten, öka kunskapen bland barn och unga samt sänka trösklarna till vården vill vi göra det möjligt för barn och unga i hela landet att söka vård och få professionellt stöd via en digital plattform. UMO.se, ungdomsmottagningarna på nätet, byggs ut så att den inte bara ger bra information, utan också blir interaktiv. 

Barn och unga som mår dåligt ska ha en vård utan väntan 

Många som idag står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för behandling kunna få vård på vårdcentralen istället, om kompetensen fanns där. Genom att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga skulle fler kunna få hjälp snabbare. Därför vill vi ge landstingen ett permanent tillskott om 250 miljoner kronor, för att göra insatser för att barn och unga ska få rätt hjälp snabbt. Pengarna kan användas i 

Region Uppsala till att korta köerna i BUP, men också för att stärka upp vårdcentralernas kompetens. Samtalsmottagningar i hela Uppsala län ska vara en självklarhet. 

 

Rätt stöd vid självmordstankar 

Att må dåligt är inte ett brott och ska inte heller behandlas som det. Då ska det i första hand vara vården som kommer och inte polisen vid ett självmordslarm. Larm om självmord ska i första hand betraktas om en olycka och kopplas till psykisk ohälsa, samhällets svar måste utformas efter det. 

Barn och ungas psykiska hälsa är en angelägenhet och en investering för hela samhället. Barn som får rätt stöd blir trygga vuxna. Studenter som fått rätt stöd som unga kan slutföra sin utbildning och njuta av sitt studentliv. I ett starkt samhälle ska inget barn behöva vänta på att få rätt stöd och hjälp. Det är det löfte vi socialdemokrater nu går till val på. 

Annika Strandhäll (S) Socialminister 

Philip Botström (S) SSU-ordförande 

Vivianne Macdisi Sjukvårdsregionråd (S) 

Asal Gohari Ordförande SSU-Uppland

Jakob Stone Ordförande Laboremus